På onsdag denne uken, intervjuet NRK mulla Krekar (der Krekar snakket arabisk) i beste sendetid og statsminister Erna Solberg poserte tirsdag ved besøk i moskeen til Islamic Cultural Centre i Oslo. Det er nesten en tragedie at en av grunnene til at Krekar fikk en dom og havnet bak murene var trusler mot statsminister Solberg og så lite skjønner Solberg av sammenhenger. Krekar gav oss via NRK en solid innføring i Islams Tro – det burde gi frysninger nedover ryggen på en hver (inkl Solberg) og mane til handling og opprydding.
Justiskomiteens
formann og muslim Hadia Tajik tok for kort tid siden til orde for å spre Koranen til unge muslimer, for å redusere faren for radikalisering – mulla Krekar har en Koran og bruker den!

Fredagsbønnen er en annen sak og du leser bl.a. om den under:

- Nei til muslimenes fredagsbønn på NRK

Intervju med Jørgen Høgetveit, sekretær i AKF, 26.02.15

- Når det diskuteres om NRK skal sende muslimenes fredagsbønn, er dette et tegn på at Jesus er satt utenfor vårt Laodikea (betyr folkestyre) og avgudsånder slippes inn. Midt i vår fred og rikdom, skjer det som skjedde med Laodikea. Snart kan vi oppleve noe annet.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning etter at Vårt Land har lanserte flere religioner i morgenandakten. 

Det er blitt reist spørsmål om morgenandaktene i NRK bør holdes av andre enn kristne, for eksempel muslimer. Og om fredagsbønnen til muslimene skal sendes over NRK. 

Vårt land sier det slik: «Når NRK sender kristen forkynnelse, skyldes ikke det at NRK er en kristen institusjon, men at de vil yte service til en stor gruppe blant sine lyttere. Det blir opp til NRK om de vil yte andre grupper slike tjenester. Men vi vil absolutt fraråde at man roter dette sammen.»

Jørgen Høgetveit kommenterer dette slik: 

Både NRK og VL virker tåket og rotete på meg. Jeg har ingen forståelse for å ”yte service” overfor diverse hedenskap i en tid som vår som burde mane til det dypeste alvor i bot og bønn og Sann forkynnelse av Guds Ord i NRK og bli oppfordret til det av V. L. Norge har en historie tilbake til kristningskongene som vi ikke bør løpe fra – men for øvrig vil jeg si om andaktene – det lille jeg har hørt på flere år – at det er så lite bibelsubstans i dem at det er lite å høre på. Det har vel beredt grunnen?

Vårt Land advarer mot sammenblanding og sier: « ... NRK må gjerne sende flere allmenne livssynsprogrammer, der ulike røster kommer til orde i samme program. Men et forkynnende program bør i redelighetens navn ha en klar avsender. Folk må vite hva de får når de skrur på andakten. Et allment kåseri skal ikke seile under andaktens flagg.»

Høgetveit kommenterer dette slik: - En snev av rett kan det kanskje være i det V.L. sier, for eks i debattprogrammer, men ellers er uttalelsen vag og vassen. I de siste tiårene har vi sett en forkorting og utvanning andaktene, som kan sammenlignes med Olav Valen-Sendstads omtale av 1 års radioprekener. Der ble det mange ”bla, bla, bla” der ordene var tomme.  Når man mer eller mindre har forlatt Guds Ord og fyller på med menneskeord er det ikke noe å høre på.  Enten får folk holde seg til Guds Ord, eller så får en finne andre kilder. Andakter er det ikke. Selv leser jeg 2 kp av GT og NT hver morgen samt at husandaktene er faste.  Det holder en i live – intet annet kan erstatte dette. Bare se hva L. Hope, Ø. Andersen og C. Fr. Wisløff sier om husandakten i deres andaktsbøker. Det kommer i neste nr. av LYS.

Vårt Land åpner imidlertid for sending av muslimenes fredagsbønn på NRK: «Vårt klare råd til NRK er derfor at man minst beholder de tilmålte minuttene med kristen forkynnelse, men at man gjerne må sende muslimsk forkynnelse til andre tider. Hvorfor ikke kringkaste fredagsbønn fra norske moskéer? Det ville være opplysende for mange å få fjernet mystikken fra hva som blir sagt der. Selvsagt forutsatt at man forkynner på norsk.»

Hvis man åpner opp for rent avguderi i NRK – så kan man tydeligvis ikke bedømme ånder. Kommer det - så vet vi ut fra Skriften hvor det vil ende. GT og NT og en rekke andre nasjoner viser oss hva som skjer nå frafallet fra den eneste og levende sanne Gud kommer, spres og får makt i folket. Husk at misjonsbefaling: ”gjør alle folkeslag – ”, King James V. sier ”nasjoner” – og setter Norsk Rikskringkastning i gang med dette – så har de klart forlatt ”norsk”.

Hørte nettopp Arvid Bentsen som omtalte Islam som en ånde fra helvete. Kristendom er ikke en religion – den har med Jesus Kristus å gjøre - og vi skal nok snart få oppleve at ”Jeg er” trer i aksjon. En skrev nylig fra Jerusalem at Europa burde tenke på ”Kanarifugl-testen”. Det er hentet fra gruvdriften. Når fuglen begynte å skrante, visste de at det var lite luft og en måtte komme seg ut. Jødene reiser nå fra Europa til Israel hvor de midt i rakettregnet opplever seg trygge! Det burde få oss alle til å tenke - inklusive NRK og VL at det vi trenger er det fedrene ga oss (Heb 13). Kun et Guds Ord kan binde den onde.

Farao ville ikke høre etter – han endte på bunnen av Rødehavet og folkene ble redde.       I Esek kp.39, 1-8 ser vi noe av det samme. Det er snart slutt på at Gud lar sitt navn profanere og skyve til side. Han vil manifestere seg i historien – også i Norge – slik at vi tvinges til å innrømme: DET ER GUD! Det sa folk høyt på gatene i Bergen i 1905!

Nå kommer først katastrofen over Nilen og Egypt som har vært en svikefull ”rørstav” som Israel har støttet seg til i fredsavtalen. Så kommer turen til Russland (Gog) og dets medløpere. De inngikk nettopp en pakt med Iran (Persia). Så løft hodene og følg med!

- Vi er et samfunn som gjennom lange tider har satt vår lit til Gud.  Det er dette som er fundamentet vårt. Og da går det ikke an å begynne å sende fredagsbønner på NRK, langt mindre kalle det andakt, sier Jørgen Høgetveit.