Morsdagens understrekning av kvinnelighetens fundamentale betydning for nasjonenes liv

 


Intervju av Jørgen Høgetveit, sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning – februar 2015

 

1.       Hvorfor er morsdag så viktig?

I denne feminismens kamp for å bli lik mannen nesten fra utseende til ytre funksjoner – viskes det kvinnelig ut på en uhyre farlig måte. Hjemmene og samfunnet er fundamentalt avhengig av at det kvinnelige respekteres og løftes fram – bl.a. med mor og husmor. Det som foregår er egentlig grov kvinnediskriminering – og skader selvsagt henne, men også barn og mann og hele samfunnet.


2. Hva er historien bak morsdagen?

Det er en lang historie som begynte i USA for mange år siden. Du finner mer om dagen på internett – men er for langt til å komme inn på her. For de som eventuelt har tatt vare på Morsdagsheftet litt tilbake vil finne en lengre artikkel der om saken.


3. Hvor lenge har dere gitt ut Morsdagsheftet?

AKF startet utgivelsen av Morsdagsheftet for 63 år siden – og selv om vi har hatt en viss tilbakegang – trykker vi fremdeles i 9 250 eks som går til abonnenter og selgere over hele landet. Siden alt fra samling av stoff, layout og pakking etc går på dugnad – mens posten er blitt svært dyr - går økonomien fremdeles rimelig i sammen. Men selgerne blir eldre, kristne bokhandlere går inn m.m. – så vi skulle gjerne hatt flere yngre selgere som tok et tak med i denne uhyre viktig sak for land og folk og ungdommens egen fremtid.

Kristen tenkning er samstemt i at ryker det ”første riket” hjemmet – råtner det ”store riket” samfunnet på rot. Vi ser det tydelig i en rekke stater styrt av andre ideologier og -ismer.


4. Enkelte krefter hevder morsdag er et påfunn fra handelsstanden. Hva svarer du på det?
Så vidt jeg husker så stemmer ikke det – men at det blir utnyttet kommersielt stemmer nok til en viss grad. Likevel er det mange hjem som ferier mor på tradisjonelt vis. Om nå pengesamfunnet har del i dette – er det likevel en utmerket dag til å gi akt på den Gudgitte gave mor og husmoryrket er for å ta var på livene våre.
Vi skal merke oss hva profeten Mika 2, 9 sier: ”Mitt folks kvinner driver I ut av de hjem som er deres lyst; fra deres små barn tar I for alltid bort den pryd jeg har gitt dem.”

Den slags bør ikke vi fortsette med. Da går det oss riktig ille.