Mange foreldre legger ikke barna sine


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.04.15 (Første gang publisert 13.05.13)

Det er flere ting foreldre på generell basis må lære sine barn om de i det hele tatt skal ha mulighet for en god fremtid. Det er blant annet å få seg nok søvn og den søvnen skal fås til døgnets rette tider. Faste måltider - i et rolig tempo - med sunn og variert mat som grønnsaker og nok vann, som følger den kjente Kostholdssirkelen (Kostholdsråd) er viktig også for psyken.
Totalavhold fra alkohol er et annet slikt område som sparer barn og ungdommer fra mye elendighet. (Og en skal også nevne kort her at om vi hjelper ungdommen til totalavhold og begrunner det vil de ofte i utgangspunktet være spart for en del destruktive miljøer der alkoholen har en sentral rolle.
Og gir vi de også god innsikt i hva som er nedbrytende musikk vil de spares for mange sammenhenger som kan være svært farlige for liv og helse.) 

Barna må også lære og kunne skille seg ut ved å si nei til ting som for eksempel kamerater ønsker de med på om dette er ting som er skadelige eller man lurer på er det. Det er ingen krise å si nei, men de må bevisstgjøres på hva som er rett og galt blant annet ved å lese Bibelen og Luthers Lille Katekisme fra lesedyktig alder. Da får de inn begreper og kunnskap om hva som er rett og galt og sammen med forklaringer fra far og mor danner det etter hvert en god ramme å leve livet etter. Alle mennesker har krav på og trenger god og sann veiledning for at de skal kunne bli selvstendige og gagnlige mennesker i hjem og samfunn, mennesker som har kunnet ta med seg gode vaner fra sin oppvekst.


Ingen som kjenner menneskets iboende natur sier dette er en lett sak – det krever tilstedeværelse og tålmodighet. En 10 barns mor skulle oppsumme et par punkter som hadde vært det mest krevende i hennes og mannens oppdragelse av barna: Det var nattevåk og grensesetting. Dette kan nok nærmere 100 % av foreldre skrive under på.

Men uansett er en forutsetning for å kunne lære å vurdere ting at man er våken! Forskning.no presenterte 02.05.13 en kortversjon av en større studie om søvnvaner i Hordaland for 10 000 ungdommer mellom 16-19 år. Ungdommene sov i snitt 6 timer og 25 minutter / natt i uka. Ungdommene selv mente de manglet ca 2 timers søvn per døgn, men de sliter med å klare å få til denne søvnen av ulike årsaker.

Vi sakser kort fra oppslaget:

«- Et folkehelseproblem

Forskerne mener at søvnvanskene de viser fram i studien er så omfattende at de kan kalles et folkehelseproblem.
- I den nye folkehelsemeldingen som nettopp er lagt fram, står det at insomni og søvnvansker er en av de store helseutfordringene i befolkningen, sier Hysing.
Her understrekes det at søvnvansker er en sterk risikofaktor for senere frafall fra arbeidslivet, og personer med søvnvansker har økt risiko for å utvikle en rekke psykiske og fysiske tilstander, påpeker hun.
- Skal man forebygge dette er det viktig å finne ut mer hva som påvirker og fører til søvnvansker, samt hvilke konsekvenser det får for eksempelvis læring og skolefravær hos unge.

På lag - med noen rammer
Hysing mener det er nødvendig å spille på lag med ungdommene, men at det samtidig er viktig at foreldrene faktisk setter noen rammer for leggetid, også hos ungdommer på 16-19 år.
- Foreldrene bør han noen rammer, eksempelvis leggetid før klokka 24. Derfra kan man finne fram til et tidspunkt, gå i dialog med hver enkelt og snakke om hvordan søvnen påvirker skole og fritid.
- For noen kan sene treninger redusere søvntiden, for andre er mobilbruk hovedproblemet. Ta de unge på alvor og vær interessert. Jeg tror mange foreldre kommer et godt stykke på vei bare med det, sier Hysing.» Du finner hele oppslaget hos Forskning.no her

Manglende søvn blir altså betegnet som et folkehelseproblem som går både på psyke, redusert innlæringsevne og med stor sjanse for problemer senere i livet grunnet lite søvn i ungdommen. Og barna tar selvsagt, ikke sjelden, med seg vanene videre inn i det voksne livet akkurat som vaner med ulikt kosthold, turer i naturen o.l.

I dag er også ofte begge foreldre 200 % engasjert i jobb, pluss aktiviteter og dette prøver de å opprettholde i de åra de har småbarn og det viser seg at kanskje så mye som 30 % av skilsmisser kan relateres til store utfordringer i spebarnstiden. (se her: http://m.db.no/2013/05/09/tema/foreldre/baby/klikk/27092211/)

Det ser ut til at vi alle har en utfordring mht den oppvoksende slekt – og det ville være en fordel om også foreldre snakket mer i sammen for å lage gode systemer for sine barn – men dette må selvsagt følges opp med voksne som er gode eksempler – ellers viser det seg igjen og igjen at barna gjør som du gjør og ikke som du sier.