Likhet og mangfold

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.08.15 

 

I dag gjenlyder ordet likhet som et mantra: Alt som ikke er likt er diskriminerende?

Men sannheten er at å tvinge alt til å være likt - er den groveste form diskriminering!

 

Det er noe av det verste og livstruende ideologiske sludder som er forsøkt innarbeidd i et folk, men om mulig verre enn det. Det er dypt naturstridig. Det finnes ikke et menneske som er helt likt. Studerer man naturen i makro eller inn på cellenivå med dets DNA - så er ulikheten åpenbar. Bl.a. monokulturer med genmanipulert DNA og like organismer i stor skala over store områder - hvor mangfoldet er sterkt svekket - er direkte farlig og livstruende.

 

Likhet i stedet for likeverd har dype ideologiske røtter som vil føre hele folket ut i totalitære styreformer som med makt vil tvinge fram likhet og marsjering i takt. De som vil grave dypere i saken kan klikke seg inn på Kommentar Avisa.no og søk opp "Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme."

Når det gjelder likhet mellom kvinne og mann - så har jeg med stigende undring merket meg at kvinnen finner seg i å måtte mannliggjøres fra ytterst til innerst for å respekteres. Man burde forlange respekt for de fundamentale kvinnelige egenskaper som livet ikke kan være foruten. Hvor farlige mangelen er - kan vi bl.a. observere i den demografiske utvikling i hele Vesten på vei mot et sammenbrudd som bl.a. sentralbanksjef H. Skånland påpekte i en kronikk i Aftenposten i 2001: "De barna vi må savne." Det ville få kraftige utslag på kvalifisert arbeidskraft og den realøkonomiske utvikling påpekte han.

 

Men la meg føye til om ideologiens oppkomst at ideologiene ofte slår rot der urettferdigheten blir stor og kjærligheten kold hos de fleste som vi så utviklingen da rikfolket overkjørte vanlige folk i Arendal og Ap ble startet ved Ormtjørn i 1887. Noe helt annet var verket og frigjøringen som kom ved Hans Nielsen Hauge (1796) og hans folk på "evangelisk-luthersk" basis fram til 1905.

 

Jeg minnes sir W Churchill som ble utnevnt til den vestlige sivilisasjonsredningsmann etter å ha nedkjempet nasjonal-sosial-ismen - en forgrodd form for egoisme som er noe av det verste som har marsjert i takt i Europa. Om sitt eget folk uttalte WC at det hadde undret han å se hvilke kraft det var i et folk oppfostret i frihet som de individualistiske britene var i forhold til de dyktige i taktmarsjerende tyskere. De siste tapte.

 

Forfatteren Orwell hadde et kraftig oppgjør med den totalitære likhetstenkningen i boken "The animal farm" (Dyrefarmen) (På norsk: "Kamerat Napoleon") hvor det store løsenordet var LIKHET. Så vidt jeg husker var grisene de intelligente og den dominerende klasse som doserte: "Vi er alle like, men noen er mer like enn andre," og tok så makten slik at alle ble tvunget til å marsjere i takt.

Når Gud og mennesket skapte i Guds billede fordrives - som vi kan lese om det i Rom 1 - har vi et klart bilde hvor animalisering av menneskeånden vil føre oss hen - for synet på mennesket og dets frihet er grunnleggende for alle samfunnsutvikling. Menneskebildet kan være Gudbilledlig er eller etter hvert dyrliggjort. Vi har flerre eks. på hvordan kulturen blir dere man dyrker skapningen framfor Skaperen. De er ikke gode og bærekraftige.

 

Det kristen menneskesynet har ligget i bunnet av de beste og mest velfungerende samfunn som verden har sett - ikke minst "Det fredelige hjørne av Europa" som Norden ble etter kristendommen tok over i de blodstenkte land med de store vekkelsene ved Pavo i Finnland, Lestadius på Nordkalotten, H. N. Hauge i Norge og Rosenius i Sverige. Men det var bl.a. menneskets likeverd i Kristus på evangelisk-luthersk" sannhets grunn og ikke likhet på ideologisk grunn. Det var en RETT frihet og orden - som ga bærekraft til enkeltmenneske og i samfunnene som ble utviklet. Dette som de forkvaklede ideologier av alle typer egoisme - overdreven -isme som nasjonal-isme, sosial-isme, osv utvikler. Å være nasjonal og sosial er riktig og godt - men ismene er livsfarlige - spesielt når man slår dem sammen nasjonal-sosialisme.
Å viske ut forskjeller og mangfold og tvinge folk til å marsjere i likhetens totalitære takt er dyrisk og totalt respektløst overfor Skaperen, skaperverket og individet med forskjellige utrustninger. Men når Gud fornektes og kontakten med Skaperen brytes da brytes den fundamentale jeg-Du relasjonen som skaper menneskets identitet, person-likhet, sam-vit av vett å vite sammen med og dermed forkludres relasjonen til medmennesket (jeg-du) i familien, hjem samfunn og menighet. Det er det vi ser utvikle seg i våre stadig mer oppløste hjem og samfunn og rovdrift på skaperverket med stadig synkende bærekraft.  Det er symptomatisk at "frihetsropet" fra Den fransk revolusjon lød "frihet, likhet og brorskap" var stjålet fra kirken hvor det lød "frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker". I Frankrike ble det blodbad - i det kristnede Norden frihet, fred, velstand og misjon!

Herman Wildenvey skrev så vidt jeg husker: "Og det går best der mann er mann - og hun er helt en Quinde."