Lektor- og lærerlaget som samtidens faraoer?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.03.15

 

Jeg sitter her og blar i min gamle Bibel – og bak i den ligger et gildt brev (11.01.1982) fra en for lengst avdød venn: Kristoffer Fjelde. Han var en skattet forkynner med mange stillinger i Norsk Luthersk Misjonssamband – bl.a. bysekretær i Kristiansand. Han hadde hjerte for de utstøtte og tok ofte med seg trekkspillet og drog diverse steder i Kr.Sand. hvor han traff de, vitnet og sang for dem. Han var en uredd forkynner i troens gode strid.

 

Under de voldsomme angrepene media, Lærer- og Lektorlag (Nå Undervisningsforbundet) med bl.a. skolebladet Skoleforum i spissen rettet mot formann og undertegnede som nestformann i Evje og Hornnes skolestyre fra ca. 1980 og mange år fremover påstod de ting som gjorde at de fikk mange likhetstrekk med Bibelens farao som Kr. Fjelde minnet om i brevet.

Som folkevalgte representanter og foreldre ville vi hevde våre demokratiske retter (folkestyret og foreldrerett) og få det radikale opprørsbladet STERN - med et forferdelig billedmateriale - ut av skolen – men undervisningsstanden forsvarte bruken med nebb og klo og mente at bladet var demokratiets vokter i Tyskland. Opplag 1,7 millioner med grove reportasjer og ditto bilder. For en vokter! Vi ble for øvrig uthengt på lederplass i Stern med bilde og overskriften ”Hekseprosessen- ”.

 

Fjelde skriver: ”Tenkt mye på deg og dine i åndskampens tid. Et veldig press og følelsen av ensomhet hører til åndskampens press – men Es. 41,10 gjelder også her og nå og deg og dine.” Han nevner at det går mot rettssak, ”men jeg tror at Gud styrker - og Gud kan være i dette at det blir rettssak!”

”Det står i 2. Mos. 14, 2 og v. 8: ”Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem, -” Jeg tror at Gud nettopp på denne måten – som med Farao – ”forserer” denne saken, - for han vil ”åpenbare sin herlighet på Farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren”. Og Guds folk til sist synge lovsangen. I tillegg til dette tror jeg at denne avgjørelsen får ringvirkninger lenger ut, enn om det ikke blir sak av det. Jeg vil på min fattige måte være med i forbønn! Må Gud velsigne og styrke deg! Og dine! Vær ikke redd. Kristoffer.”

 

Det kom en rekke lignende hilsener i kamptidene fram til 1985 da rettssaken var over og vi i all fall fikk medhold på det vesentligste punktet. Og disse grove angrepene kom selvsagt etter at jeg i 1 ½ år hadde reist land og strand rundt med foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” med Likestillingsloven som krumtapp med familieødeleggelsen. Og spesielt alarmert ble selvsagt radikalerne fordi jeg bl.a. satte fokus på den sentrale tenker i opprøret fra Frankfurtherskolen kommunisttenkeren Gramsci som anbefalte ”den lange marsj gjennom institusjonene” som de tok over med deres forførende opprørsbudskap. Radikalerne opplevde seg avslørt – og hardt motarbeidd – og det måtte stoppes.    

 

Hvorfor jeg nå tar fram brevet fra Kristoffer, er at han fikk rett i sine åndelige vurderinger, det han så og assosierte med Farao og de hedenske kreftene som Herren forherdet. De kom etterpå når Herren gjorde Sin gjerning uten at vi gjorde noe som helst.

Det gikk som C. Fr. Wisløff skriver i andakten (Daglig brød) den 10.03. om Moses som fikk både Farao og folket mot seg og klaget sin nød til Herren. Da sier Herren til han: ”Nå skal du få se hva jeg vil gjøre -. 6.1. Herren minnet Moses om den pakt han selv hadde sluttet med Abraham. Glem ikke løfter, sier Herren. Vent litt nå, så skal du se hva jeg vil gjøre.  - -  Vær tålmodig, og vent på Herren. Han vet hva han vil gjøre, og i hans time skal det skje.”

Og så vet vi hva som skjedde. Etter 10 store advarsler – endte den forherdede Farao på bunnen av Rødehavet i rent trass!

 

Hva skjedde så med de som omtalte formann og nestformann i skolestyret på en svært ufordelaktig måte - endog ”brunskimret” altså nazi - og mobiliserte sine store ressurser mot oss som forsvarte folkestyret og foreldreretten, og de omtalte STERN i høye og rosverdige toner.

 

Katastrofen kom mot STERN og hele dets ledelse med: Verdens største mediaskandale.

De begynte offentliggjøringen av Hitlers falske dagbøker. Deres sjefsredaktør Henry Nannen viste seg å være gammel, konform nazist – og han og flere av sjefsredaktørene fikk sparken. Senere fikk man også rede på at han var venn av Sassen som foretok de store intervjuene med Eichman om ”Det tredje rikets” store visjoner – noe vi omtalte i Norges Kommentar Avis for en tid siden.  Journalisten Heidemann (kalt blodhunden) – så vidt jeg husker - fikk 4 års fengsel av tysk domstol, og så flommet media i verden over med nærmest et ”Rødehav” over hodene på denne mektige mediapåvirker i Europa og langt inn i norsk skole. Frankfurtherskolen jobber ennå!

    

Etter det tonte også makteliten ned noen år. Dette var mer enn de forstod – ”at det vetle vitet strekk ikkje til” – og etter som de igjen fortsetter opprøret – vil de helt sikkert få oppleve ting ut fra Guds løfter som de overhode ikke regner med. Det finnes en intelligens og allmakt som i flg Es. 55,8-9 langt overgår deres tankeverden. ”For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren, som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.” Bare les Bibelen og følg med!  

”STERN-boka” er enda å få kjøpt for kr. 175,- + fr. fra AKF/Krossen Media Pb. 196, 4734 Evje, evt akf-evje@online.no , tlf. 379-31053. Meget nyttig lesning den dag i dag.