Tekstboks: Relatert sak:
Vann - verden tørster!
Kylling, soya og São Paulo

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.04.15

 

São Paulo er i stor og akutt vannkrise pga avskoging langs Amazonas og soyadyrking.

Det er Le Monde, (aprilutgaven av den norske utgaven) som skriver i en stor artikkel: ”Tropisk tørke i São Paulo”.

Byen er på 41 millioner mennesker og får nå bare skrudd på vannet kl 10 om morgenen og litt på ettermiddagen. Og de skriver ”det verste ligger foran oss.”

Konsekvensene av vannmangelen er enorme for vann til folk, matlaging, hygiene, toaletter avløp, brannslukking, strømproduksjon, etc, etc. Sosiale konsekvenser med opprør dukker opp når et slikt fundamentalt gode som vann svikter. Tankbiler må ha politieskorte. Bare tenk etter selv. Diverse redningsplaner er på gang, men det er langt fram i tid og vannkrisa er akutt.

 

Så langt krisebildet. Mer interessant er ”Forklaring på krisen befinner seg lengre nord, i Amazonas, hvor regnskog må vike plassen for soya og kveg,” skriver de.

”Landbruket er bærebjelken i handelsbalansen og står for ca 70 % av vannforbruket. Eksporten av landbruksvarer sender alene 112 000 milliarder liter ferskvann ut av landet hvert år. Og landbruket er avhengig av rikelige nedbørsmengder som avskogingen setter i stadig større fare.  ”Regnet dette økosystemet skaper, er avgjørende for 70 % av verdiskapningen av regionens verdiskapning.” (Uth av meg)


Enda mer interessant er at klimaeksperten Antonio Donata Nobre nylig har sammenfattet 200 vitenskaplige rapporter om Amazonas og vannhusholdningen, klimabildet over Sør-Amerika inklusive São Paulo. Skogene på Atlanterhavskysten er hardt beskattet uten særlige konsekvenser. Men ”I dag er 18 % av Amazonas avskoget og 29 % er degradert. – Vi har ikke kunnet si med sikkerhet når vi kom til å oppleve konsekvensene av denne katastrofen, men vi har advart om den i over ti år.”


Arealet avskoget er det dobbelte av Norges overflate de siste 40 årene. I 2011 fikk ”ruralistene” presset gjennom ny lov – og kan snart gjøre hva de vil for å avskoge og tjene penger på denne uhyggelige naturødeleggelsen som setter millioner av menneskeliv i fare.

Sammenhengen er klar og dokumentert. Årsaken er avskoging og ødeleggelsen av vannhusholdning over store deler av Sør-Amerika – ikke ulikt det en har observert over Nord-Afrika og andre deler av verden.

 

Og hvor går så soyaen hen? Bl.a. Norge mottar ca 420 000 tonn soya årlig (70-80% av norsk marked for soyamel, Kilde kvalitetsdir. I Denofa) med månedlig tanker til kai i Fredrikstad for å fôre kyllinger, svin og noe til ku – i stedet for å bruke norske ressurser og produsere bl.a. rødt kjøtt som man nå legger om kostholdet til i USA. De gamle helserådene er skrapet i flg. Time Magazine.
Seksti prosent av norske arealer egner seg ikke for annet enn gras, og i tillegg har vi stor utmark som kan høstes av drøvtyggerne. Den siste overlates til rovdyrene!


Le Monde avslutter: ”Den føderale staten - - må forsøke å slukke brannene som truer hele huset. Men i tillegg mangler den penger.” Når skal vi beskikke det ”Norske hus” og slutte med å bruke kapitalmakten til å ødelegger andres hus?

 

(Vann - verden tørster! – gir en ytterligere innsikt i Le Monde sitt oppslag.)