Kristenarven skapte tale-, møtefrihet og velstand

 


Uttale fra Akademi for Kristen folkeopplysning – september 2015

 

AKF samlet til styremøte 5.9. ønsker p.g.a. av den mediekamp som har foregått mye mot kristenfolket, nye trossamfunn, dets kristne institusjoner - og aktive debattanter å gi denne uttalen.

Vi ønsker ikke å delta i en utenom-saklig debatt med karakteristikker av deltagere i striden, men vil understreke kristendommens innflytelse og sentrale frihetsprinsipper kampen mye har stått om. Dette er friheter skapt av kristendommen, Bibel og budene i folket vårt. Det må ikke gå tapt - for det vil skade oss alle. Vi vil gjerne være med å gi akt på fedrene og de friheter som de skapte - ikke minst i det nittende århundre - som grunnlag for vår rimelig frie velordnede velferdsstat i dag.

AKF har deltatt i folkeopplysningsarbeidet i Norge i ca 63 år og hele tiden vært opptatt av kristenfolkets, kristendommens frihet og plass i menighet og samfunn. Dette fordi vi vet at troen på nåden, på Skriften alene borger for det evige liv hos Gud, og den RETTE frihet og orden kristendommen gir - og har vist sin bærekraft for utvikling av det gode samfunn. Konf. tidligere (Gr.l. § 2 m.fl.), også i Norden, Det fredelige hjørne av Europa. 

Ikke minst deltar vi på bakgrunn av hva de indre bygder på Agder har betydd for å skape tale- og møtefrihet i landet vårt. Vi minner om arrestasjon og H.r. dom av 20 bønder i Iveland fordi de holdt møter og talte Guds Ord. Notto J. Tvedt (Evje) og O. Gabriel Ueland (Rogaland) tok kampen på Stortinget fra 1836 til 1842 da Konventikkelplakaten falt, og vi fikk tale- og møtefrihet i pakt med Gr.l. De store vekkelsene løftet vårt folk ut av nød og fattigdom - til et liv i frihet, velstand og kraft til å bringe Skriftens gode budskap til verdens ender. O.G. Ueland var haugianer og samarbeidet tett med Evjepolitikere, og i 1837 fikk vi formannskapsloven som H. N. Hauges kamp og lidelse la fundamentet for til et nytt og godt Norge. Makten ble flyttet til folket i frie valg.

Vi glemmer heller ikke Norges kanskje mest dekorerte mann, Jørgen Løvland (Pontoppidanianer) - fredsforhandleren fra Karlstad (1905) som var med på å få Norge fri i fred og takket Gud og bønnefolket for freden - og utbrøt ved krigsutbruddet i 1914: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre."


Vi har også bak oss de store vekkelsene i 1979-80 (bl.a. på Evje) og Stern-striden (med sitt opphav i Evje) fra ca 1981-86 hvor store deler av medieverden og de nasjonale undervisningsorganisasjonene, etter vår mening, prøvde å nedkjempe foreldreretten og folkestyrets (skolestyre) rett til å bestemme over hva barna skulle lære. Imidlertid var det Hitlers folk (nasjonal-sosialisme) som styrte STERN (1,7 millioner) med Henry Nannen (sjefsred, konform nazist). Sammen med flere av sine måtte han gå p.g.a. verdens største medieskandale ved offentliggjøring av Hitlers falske dagbøker. Verden var ikke snau i bedømmelsen av hva STERN drev med - og etter vårt syn oste bladet av menneskeforakt som alle totalitære ideologier til høyre og venstre har.


Ikke minst denne bakgrunn gjør oss årvåkne overfor enhver kampfane som synes å heises mot disse grunnleggende verdier av den RETTE frihet og orden av kristen rot. En mener det har kommet til uttrykk i mye av den debatt og mediedekning som har forgått i sommer i flere organer. Etter vår mening er det norske samfunn på kraftig drift bort fra det fundamentet som skapte den gode velordnede velferdsstat og rettsamfunn vi enda nyter godt av og har gitt oss kraft - ikke minst fra Bibelbeltet - til å bringe både åndens og håndens hjelp til en rekke andre nasjoner i nød og fattigdom - ofte så dyp at nasjonen brøt sammen og spydde folkene ut som flyktninger.

 

For AKF  -  Evje den 5. 9. 2015

Hans-Trygve Aarstad, formann

                                                                                                               Jørgen Høgetveit, sekretær