"Korset vil jeg aldri svike-"

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  09.10.15

"Svensk biskop vil ha korsene ut av kirken"- "Biskop Eva Brunne vil fjerne kristne symboler fra «Sjömanskyrkan i Stockholm» og i stedet lage bønnerom for muslimer.

– Et katastrofalt forslag, svarer prest. I Norge har Human-Etisk forbund vært en pådriver for å fjerne kors fra kirkebygg i tilknytting til begravelser. Intensjonen har vært å gjøre lokalene mer «religionsnøytrale»." Melder avisen Dagen.

Til disse på vei mot dyrking av avgudene synger og vitner vi med frimodighet sangen over - samt en rekke av våre andre kjære kjente sanger som for eks. "O la aldri nogensinne, korsets tre meg gå av minne, som Deg frelsens fyrste bar. Man la kors og død og smerte, tale, rope i mitt hjerte. Hva min frelse kostet har."

Selv prøvde jeg på et lite bidrag for noen år siden: "Løft flagget høyt, det gamle korset fane. Til fritt det vaier over Norges land." Siden jeg også nevnte Grunnloven i sangen, ble det visst litt for sterk kost for noen, men den ligger nå på Kommentar-Avisa.no for avspilling med utmerket sang av Kjetil Fredriksen og hans førsteklasses gitarspill.