Kirke og media i ny kamp mot lekfolket?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.07.15 

 

Fædrelandsvennen (FV) og kjerka på`n igjen og igjen. Tar "toleransen" aldri slutt?

Når jeg har plukket opp ett og annet mistrøstig eksemplar av Fædrelandsvennen og nå leser avisen14. juli med frontalangrep på NLM`s vedtak om å danne et "trossamfunn" innen NLM, undres en. Hva er det som plager avisen og hele forsidens sogneprest? Hva er det det står om - er det verdenskrig eller om mulig noe enda verre? Store oppslag om kristenliv som media ikke er særlig interessert i til vanlig - og så dette - mesteparten av forsida og en helside inni. Viktig er det tydeligvis.

Det minner om den gamle leksa om Dagbladet som var imot kirka, men for kvinnelige prester. Kirka var en imot - men kunne en være med å skade den - så det ut til at en ble veldig for.


I følge "Kristenliv på Agder" stod Sevrin Tobiasen for mange år siden i en stor vekkelse i Valle. Da kastet FV seg over han og ga seg ikke før setesdølen begynte å si opp bladet. Noe tilsvarende sies å ha skjedd under Sternstriden på begynnelsen av 1980-tallet. Dagbladet var også på et fryktsomt og surmaget besøk med kulturredaktør og fotograf under de store vekkelsene på Sørlandet i rundt 1980. Skrekk og gru - det kunne bli landsvekkelse som brakte Norge tilbake til de som gjenreiste landet på nittenhundretallet!?

 

Nå forsiden med stort bilde og: "Sogneprest hardt ut mot nytt trossamfunn." og inni "Tror Jesus er lite imponert." samt en masse prat om at man kunne ikke danne stadig nye trossamfunn "hver gang man er uenig om noe."  Og nå er "det ingen stor sak som ligger bak, det er ikke en sak som berører bekjennelsen vi samles om," uttaler prelaten. (I Matteus 19,4 står det: "Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne.") "Saken han sikter til er forbønn og ekteskap for homofile", som det har stått stor strid om i årevis og Bibelen taler hardt i mot. Tror den studerte at lekfolket er dumme? Det gjorde de den gang prester og embetsverk forfulgte lekfolket fra H. N. Hauges tid og oppover med rettssaker, fengsel, bokbål og en flom av fæle brev til Kongen av Danmark skriver cand theol Sverre Nordborg. Riktignok er nok ikke lekfolket så opplest som læsarane på Hauges tid - men de kan lese innaboks og undres nok hva teologisk litteratur presten har lest seg opp på. Bibelen synes i alle fall lite lest av presten når han bagatelliserer kirken til "forbønn for og ekteskap for homofile" stikk i strid med selve skaperordningen før Syndefallet. Lekfolket vet bedre!

 

Er det returkamp de blåser i luren for på parti med staten og makten som tidligere? Da bør de først sette seg ned å studere Norges kristenhistorie gjennom de siste 200 år - ikke minst om Bibelbeltet - men særlig nyttig vil det være å lese Finn Jors "Kong Haralds Nei" og hvem det er radikalismen spesielt har vært på jakt etter i sin ideologiske kamp mot kristendommen i landet.  Så vidt jeg husker var det i hvert fall ikke kirken.