Kampanjeavisa Fædrelandsvennen?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.07.15 

 

Det skal visst være «tabubelagt» for en avisredaksjon og blande innholdsmessig reportasje og kommentar stoff. Det er om mulig det eneste tabu de fleste norske redaksjoner har igjen, men så bryter de igjen og igjen også dette «tabuet». Inne i reportasjene flyter det av kommentarstoff.

Så til Fædrelandsvennen (FVN), avisen med et netto totalopplag på 34 065 (2014), flere tusen av disse antagelig bekjennende kristne mennesker.

Jeg skal bare skrape i overflaten av hva avisen jobber med, men ideologisk ett dypdykk. Og Bibelbeltet Sørlandet er nok et sentralt anliggende for redaksjonen. I dette beltet tror jo mange lite på likestillingsideologien, de tror at Gud skapte himmel og jord, de tror ekteskapet er Gudgitt med én mann og én kvinne og de tror på det genuine menneskeverdet som ikke har en utviklingshistorie bak seg. Og ikke minst de tror på arvesynden og Frelsen i Jesus Kristus fra den personlige synd. Mange Sørlendinger støtter på mange måter opp under Ånden fra Hans Nilsen Hauge – han som ble frelst på et jorde i Tune i Østfold og la grunnlaget for nasjonen Norge slik at bedriftene spratt opp som paddehatter over landet etter at folk ble frelst - sluttet å drikke og begynte å jobbe og brukte pengene mere på reinvesteringer enn på seg selv. De bygde en nasjon med basis i de kristne verdier – det lå et Verdidokument til grunn.

Noen få av de mer toneangivende vi kjenner fra FVN i spaltene i sommer og fra tidligere er følgende:
Alf Kjetil Igland har en historie i avisen og er i dag ansatt ved UiA og figurerer for tiden i avisen med leserinnlegg der Gimlekollen (Igland har i en kort periode også jobbet ved Gimlekollen) etc får noen han tror er «så hatten passer», mht et verdidokument (som ansatte signerer ved ansettelse) som hegner om det kristne menneskesynet. Det kristne menneskesynet ja. Går vi til 1980/1981 var Igland journalist i FVN (sammen med Gunvald Opstad) og var med på å bringe en sak til offentligheten som i realiteten støttet et av de mest menneskehatende tidsskrifter i Europa,
Der Stern. Det er godt dokumentert hvordan FVN den gangen valgte forsider etc i sakens anledning en sak de fulgte over måneder, det ble vel over 3 år. Bladet Stern ble benyttet ved en ungdomsskole i Evje som tilvalgsstoff i tysk. Bladet inneholdt bl.a. voldelig pornografi, gruppesex/homofili, politiske ytringer langt ut på venstresiden og ble av mange i Tyskland betegnet som et statsfiendtlig blad. Så skjer det i 1983 at dette som noen (inkl Norsk lektorlag, Norsk lærerlag og flere medier regionalt og nasjonalt etc) kalte et kvalitetsblad ble tatt på fersken for å ha prøvd gjennom Hitlers falske dagbøker å renovere Adolf Hitler i Europa. Journalister i bladet ble etter hvert dømt til fengselsstraffer og minst en ble kjent å være nazist. Bladet besto av flere journalister som altså støttet menneskesynet til Adolf Hitler – og ikke det kristne menneskesynet. Det ble stille om saken i de neste 30 årene…jeg kan ikke huske Igland tok i saken etter Hitlers falske dagbøker?

Kort kort oppsummert var Stern-saken slik:

- Stern-striden var noe som raste over Norge i starten av 1980-årene, da en tysklærer brukte bladet Stern i tyskundervisningen for 8.-9. klasse. Formannen og nestformannen i skolestyret ble stilt for retten, fordi de ønsket å få bladet vekk fra skolens undervisning. Sjefredaktør i Stern var Henri Nannen, som under krigen var en konform nazist, i følge sjefredaktør Arthur Berg. Heidemann som var den drivende journalistiske kraft i saken «samlet på alt av gammelt nazigjenstander» - ja dyrket det. I 1983 ble «dagbøkene» gjort kjent. Sjefredaktøren måtte gå av på grunn av verdens største mediaskandale – og antakelig flere redaktører med han. Heidemann ble dømt til fire års fengsel av tysk forfatningsdomstol.

Dette var kvalitetstidsskriftet og vokter av tysk demokrati, hevdet man i Fædrelandsvennens spalter. Lektorlaget (nå Undervisningsforbundet), Lærerlaget med flere forsvarte bruken. En større doktoravhandling viste at Stern var noe helt annet og totalitært i sitt vesen.

TV2 kjørte fire kvelder TV-programmer som viste hvilken galskap dette var. Dypest sett hadde Der Spigel rett når de tegnet den onde selv dukkende opp av gulvet i Sterns redaksjon med «Hitlers dagbøker» i neven (se under).

 

En annen tidligere profil i FVN som etter flere år med kommentatoroppgaver for avisen i 1990 ble sjefredaktør, Finn Holmer-Hoven, hadde nok sitt kall slik, omtalt i et oppslag i Dagbladet 24.07.2006: «OPP GJENNOM ÅRA har det blåst ganske kraftig rundt Fævennens forhold til det sørlandske bibelbeltet. Finn Holmer-Hoven vil ikke si at det har vært gøy, men det er lett å mistenke at han synes det.

-  Vi har tatt en del oppgjør med den sørlandske pietismen. Blant annet var det diskusjoner om vi skulle ha homofile prester. Det har resultert i at jeg har fått Homofrydprisen to ganger. Det at vi har kastet oss inn såpass friskt, tror jeg - i all beskjedenhet - har vært med på å bevege landsdelen i en mer liberal retning. Vi har rokket ved de sterke kristne understrømmene og miljøene.»
«I all beskjedenhet» – ja, målet var klart og FVN var redskapet som ble brukt gjennom 16 år av Hoven til å forsøke å rokke de sterke kristne understrømmene og miljøene. Ser i FVN nett i dag at Hoven innrømmer å ha brukt ukorrekt informasjon om igjen nå i sommer og beklager det – men helhetsinntrykket av hans leserinnlegg hviler på hans gamle redaktør syn, der FVNens redaksjons ideologi går foran Bibelen.

Og arven kan synes å ha gått videre til Eivind Ljøstad som kom inn i sjefredaktørsolen i FVN i 2009 til dags dato. Ljøstad er utdannet ved Gimlekollen Mediesenter og har hatt ferdstid i Dagbladet i 18 år! Slå den – tilfeldig at avisen denne sommeren har kjørt saker under «kritisk søkelys» på israelvenner, Norsk Luthersk Misjonssamband og nå Gimlekollen mediesenter og kjører saker som både Igland og Hoven var spesielt opptatt av de siste 30 årene?

En oppsigelse på avisen Fædrelandsvennen vil være en god gave til Sørlandet! Sier 5 000 abonnenter opp (omkring 18 millioner i abonnements kroner) er det en god begynnelse og papir til opptenningsved får man billigere andre steder. For 18 millioner / år kunne seriøse bladfyker startet opp egen avis på dagen.