Jordbruket og dets eksistensberettigelse

 

 

Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no – 23.04.15

 

Er jordbruk «bare jordbruk» og noe vi kunne klare oss foruten? Punktene under belyser kort noen viktige momenter mht jordbrukets utvikling og trender.

 

”Et apropos til vår kloke tid. Mat er et viktig element i en avbalansert diett.” Fran Lebowitz

 

Jordbruket er viktig! Tre av fire bruk i verden er under 10 dekar. I noen land er bruksstørrelsen på veg ned! Nasjoner re-strukturerer for å overleve!

I deler av verden der det er knapt med jord og sterk befolkningsvekst, blir brukene mindre. Mens gjennomsnittsbruket i India var på 27 dekar i 1962, var gjennomsnittet gått ned til 15,5 dekar i 1992. I Kina sank gjennomsnittsstørrelsen på bruk fra 5,6 dekar i 1980 til 4 dekar i 1999. I Japan var gjennomsnittet 15,7 dekar i 2002.

 

På slutten av 1990-tallet var det rundt 456 millioner gårdsbruk i verden.

73 prosent av dem var på under 10 dekar. 94 prosent var under 50 dekar, bare èn promille var over 500 dekar.

Det er professor John Sumelius som presenterer disse tallene i bladet Landsbygdens Folk. Professoren påpeker at småbruk i overskuelig framtid vil ha stor betydning for matforsyningen og sysselsettingen i verden. Det kan være verdt å merke seg i disse internasjonaliserende tider. Visst er ikke småbrukertilværelsen noen «dans på roser» i u-landene, men alternativene er oftest betydelig verre. Kilde: Bondebladet nr 40, 2. oktober 2003.

   

Enhver politiker som ikke har satt seg inn i stoffet som her er presentert, har ikke gjort jobben sin! Mat er som sagt ”et viktig element i en avbalansert diett” – men mye politikk har ikke dette som sin forutsetning, utrolig nok. Et alvorlig eksempel på sviktende premisser som benyttes på høyeste politiske nivå kan du lese om her: Statsministerens laks er importert
Og alvoret mht den globale matsikkerhet ser du en flik av i artikkelen: Vann – verden tørster!

 

Det er og vil forbli bruk for den norske bonde og jordbruker! Eller sagt på en annen måte: ”Vi kan leve i en rekke – etter-kulturer, men vi kommer aldri til å leve i en etter agrikulturell kultur.” En professor i England.