Jødehat = økologisk selvmord

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.01.15

Helt fra nasjonen Israels spede begynnelse i nyere tid, rundt 1900, sto restaurering av dette ødelagte land helt i fokus og treplanting (afforestration) var avgjørende for å kunne bo og leve i et nasjonalt hjem for jødene. Ser du denne korte videoen på ca 10 minutter får du et godt innblikk i nettopp dette: Afforestration in Israel: Making the desert bloom

Ett utall av nasjoner sliter i dag med ødelagt natur, Sahara vet vi startet sin menneskeskapte forørkning ca 800 år f.kr. og land etter land har det slik i dag. Saharas ørken-areal er så stort at det påvirker svært negativt deler av det globale bildet av vindsystemer og nedbør! Europa merker det også!

Verden ønsker å ta livet av jødene og fjerne deres hjemland, samtidig tar de livet av seg selv - for jødiske forskere sprer nå sin hardt vundne kunnskap om afforestration, avsalting, gjenbruk av brukt vann etc etc til alle verdens hjørner til liv og håp!

Tidligere president i Israel, Shimon Peres, pekte på det slik:
“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man
overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”

Profeten Esekiel 34 har denne vinklingen, for ca 2 600 år siden, om Israel:
"Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån."

Ta videre en kikk på dette oppslaget og du ser tydelig hva jødene bidrar med globalt: Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene