Jesus i Tempelet - og butikken i søndagen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 16.09.15

 

Vi lever i en underlig frafallstid med pengekverna som sentral aktør. Bl.a. har vi Hagen - ikke å forveksle med den opprinnelige hagen - men han er en som øker pengebingen stadig vekk - og synes samtidig å minske bøndenes inntjening og antall - folk vi virkelig trenger? Han er også storsponsor til kvinnekirken som nå står med ryggen mot veggen med fare for fullt å havne over i "skjøgekirkenes rekker" i spissen for et folk som kanskje ikke består "Sodomatesten" som sjefsred Arthur Berg uttrykte det på Evjetun leirsted for mange år siden. Valget er ikke langt unna.

 

Men mest ufattelig er at det gamle kristenfolkets Venstre - for det var det en gang ikke så lenge etter 1814 og oppover. Nå kjemper de med nebb og klo for å få butikken inn i søndagen, ikke ulikt å drive butikk i Tempelet.  (Oppløsningen av Venstre startet allerede på slutten av 1800 i de Moderate, de Radikale og Nomadene) Det skal gi en slik vidunderlig frihet å kunne shoppe litt også på søndagen. Det er tydeligvis langt hyggeligere enn å høre Skriften lest og ansluttet med: "Hellige oss i Sannheten, Ditt Ord er Sannhet." At Skriften som bygde Norge - "sende sitt ljos til Norges fjell" betyr tydeligvis  lite eller intet i denne mørke sommertid.  Dessuten har jo Frankfurtherskolen med evolusjonslæren samt "Gud er død teologien" avsatt Herren - tror de. En imponerende tankekraft synes de videre å mene - og selvskryt skal man høre på, for det kommer fra hjertet! Man følger Dawkins ord med stor nytelse: "There´s probably no God, now stop worrying and enjoy your life."

 

Og hva sier Skriften helt fra Jeremias`s sterke advarsler mot å bryte sabatten - til Jesu opprydding i Tempelet like før makteliten tok livet av Han - trodde de - betyr ingenting i deres tankeverden. Men således står det dog skrevet i Mat. 21 om hva Jesus gjorde da Han så butikkfolka etablert i Tempelet:

 

"11 Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. 12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han, 13 og han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus. Men I gjør det til en røverhule. 14 Og det kom blinde og halte til ham i templet, og han helbredet dem. 15 Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna Davids sønn! da blev de vrede og sa til ham: 16 Hører du hvad disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har I aldri lest: Av umyndiges og diendes munn har du beredt dig lovprisning?"