Innvandring og tigging – feilslått u-hjelp

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.02.15

 

Er fullt klar over at overskriften er en spissformulering, men som inneholder en god porsjon sannhet. Det er en eldgammel problemstilling som vi finner omtalt flere steder i Bibelen hvor naturgrunnlaget har brutt sammen og landet spyr dem ut som ørkenflyktninger. Det er vel kjent i faglitteraturen som for eksTopsoil & civilizations” Carter and Dale (Univ of Oklahoma Press o.m.fl.) som går gjennom bruk og misbruk av verdens matjord (topsoil). Her skildres det hvordan naturen bryter sammen og folk etter folk flykter og søker nye arealer. Ikke minst kjenner en til det rundt Middelhavet hvor Nord-Afrika hadde store nåle- og kastanje-skoger en stund før Kr. Nå er det ørkenstater og mesteparten av matjorda ligger i Middelhavet tatt av forskjellige erosjonskrefter.


Den enste staten som har startet en rett forvaltning av landskapene og gitt naturen tilbake bærekraft for millioner av mennesker – fra å være ørken og sump – er: Israel. Dette er fakta fra faglitteraturen – som en har observert ved selvsyn i mange dagers reise sammen med fagfolk fra Landbruksdep. i Israel. Overflyvning av deler av Etiopia, Tanzania og Mali fortalte mye det samme.

 

Fra naturen side har de aller fleste nasjoner fått utlevert et naturgrunnlag som gjennom god lovgivning og forvaltning av jord, vann og plantedekke i samspill med fotosyntesen – skaper det meste av mat, råstoffer og miljø for å ta vare på menneske- og dyreliv.

Makter man ikke dette, går det gradvis totalt galt over tid. Alt av profylakse (forebyggende opprettholdelse av helse og arbeidskraft) bryter sammen når naturen bryter sammen – og selvsagt alt som skulle bygges oppå det av samfunnsliv og velstand. Stor sett er dette befordret av grådighet og manglende innsikt – selv om det altså finnes folk man kunne lytte til å få kunnskap fra. Norge var et u-land rundt 1800 (Terje Viigen 1809 og Barnevandringene helt frem til 1910) da H. N. Hauge kom med åndens- og håndens virke og satte oss på rett spor inn i det nittende århundre med en enorm sosioøkonomisk- og profylaktisk utvikling.

 

For en del år siden laget Aftenposten et stort og kostbart informasjonsopplegg for å vise hva norsk u-hjelp hadde skapt i verden. Det ble en så stor fiasko at hele det dyre prosjektet ble skrinlagt. Folkene forble i fattigdom og fortsatte å tære på sine små naturressurser. Det finnes flere YouTube snutter som forklarer dette godt bl.a. fra Etiopia.

 

”Uten skog intet liv” het det i Brundtlandrapporten. Det er en langt større sannhet enn de fleste ekspertutdannede folk i u-landsoppdrag har forstått – men sakte siger det inn at alt blir forstyrret om skogene bryter sammen – som vi bl.a. ser det i Etiopia. Landet hadde 40 % skogdekning for ca  100 år siden og har 2,6 % igjen. Med ca 10 års mellomrom kommer flom og tørke og sult i stor skala. Hele vannhusholdningen over landet knekkes og dermed alt som følger av det for vegetasjon, grunnvann, miljø, folk og dyr. Da hjelper det ikke bare med skole og helsearbeid lenger.

 

Vi ser mye av det samme i nasjon etter nasjon - i Saudi Arabia med storstilt ”landgrabbing”, Pakistan og store deler av Asia. Bare les faglitteraturen og ”Look to Israel” så burde det ikke være umulig å forstå at om man grep tak i nasjonenes fundamentale naturressurser og satte folkenes arbeidskraft inn på sakte men sikkert å fordele og forvalte dem rett for å danne basis for livene deres – så ville de heller bli værende der – enn å sitte nedvurdert som tiggere i norske gater eller innvandre til mer eller mindre vennligsinnede fremmede folk hvor det lages store problemer og endeløse debatter – som ingen løsning finner.

Tidligere president Peres uttalte ved et besøk i Negev at Israels forvaltning av vann og replanting av arealene hadde hatt mye større betydning i verden enn alle deres diplomatisk fremstøt. Hvorfor det? Selvsagt fordi folk skjønner at dette er den hjelp de trenger og kan etter hvert hjelpe seg selv og gjenvinne selvrespekten og helse og arbeidskraft.

Innvandring og tigging er langt på vei et resultat av feilslått u-hjelp og forvaltning - og finner ingen løsning i verden før en begynner med det som er ”nasjonenes hus”: naturgrunnlaget og lærer folkene å forvalte det riktig.

**********

Litt mere info. Her nevnes nederst i miderste spalte Marshallhjelpen, den var av en slik karakter at de som tregte hjelpen fikk den der de bodde: https://drive.google.com/file/d/0B39Lcsq3pjOUY04xTGgxS25ROVhGeUMybW82VWpJLXpEY3ZN/view