Hyrde- og læreembetet


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.04.15

Vi kan konkludere med at Den norske kirke er ødelagt i lære og organisasjon. Når Guds Ord ikke lenger får lyde uforfalsket virker det til forherdelse. Da er kirken med å føre folk i Fortapelsen – selv om de skulle mene noe annet og kirken er full av sjeler.

I 1961 var det 6 biskoper som sa ifra hva Guds Ord fortalte oss om tjenestedelingen mellom menn og kvinner, deres uttalelse kan du lese under.
Få hørte og i dag har alle de store lekmannsorganisasjoner fulgt med strømmen og Den norske kirke like så.

Evangeliet om Kristus fordrer selvsagt at Den hele Skrift er innåndet av Gud – og da kan ikke vi syndige menneskesjeler plukke Guds Ord i fillebiter og samtidig presentere det som Guds ord – for det er da blitt Frafallets ord. «Det er ikke gull alt som glimrer.»

Veien Frem i dag ER Veien Tilbake – der vi møter inn for Jesus synderes venn, men Han er ikke syndens venn. Han vil tilgi og er trofast – Han alene! Nåden beror på syndenes forlatelse! Ser vi oss som en sjel som kan bidra noen prosent selv til vår frelse da er vi fortapt – for Hele Frelsen beror på syndenes forlatelse i Jesu navn. Skal vi være med i Guds rikes arbeid kan ikke det arbeidet være i strid med Oppdragsgiverens Ord, da må vi Vende om.

Og glem nå ikke Jesu eget våpen mot Satans mange listige angrep: Det står skrevet, det står skrevet og det står atter skrevet.

Amen.

 

For mere informasjon om sakene over fra Bibelen:
Bibelen og Bibeltillit

Mannlig og kvinnelig