Hvorfor er vi så "bredsporet" i NKA og LYS?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 26.10.15

 

Ja, slike og lignende spørsmål får vi fra tid til annen og vi svarer gjerne. Denne gangen i all korthet.

For det første fordi "Gud er Gud for begge regimenter", selv om Han styrer dem med forskjellige midler. Vi kan ikke trekke oss tilbake til det åndelige regiment og overlate samfunnet det verdslige regiment, til -ismene, ideologiene, avgudene og bl.a. "verdens fyrste", å styre utvikling av landet vårt som Gud ga oss.

For det andre må begge regimentene styres etter en RETT frihet og orden. Blir det for mye og gal frihet, blir det kaos. Blir det for mye og gal orden, blir det diktatur. Vi må ha den RETTE frihet og orden som SINAI-loven og Bibelen ga og gir oss og som har vist sin mektige bærekraft i den vestlige sivilisasjon og ikke minst i de nordiske land etter at de ble gjenkristnet fra 1800 og oppover. Bare les historien om fedrene.

For det tredje lever et hvert menneske i tre hovedrelasjoner. Den første og bestemmende for alt er relasjonen til Gud som danner din person-likhet, indentitet, samvit (vett og vite sammen med. Hvem og hvordan?) og relasjonen til medmennesket i familien, menighet og samfunn. Og til sist i relasjon til natur og ting. Alt dette må styres av en RETT RETT. Bare les budene så ser du hvordan de retter seg mot de forskjellige av livsområdene, relasjonene.


Vi prøver m.a.o. å tenke "vidt og langt, ikke kort og trangt."

Dette kunne de gamle Pontoppidanianere og innrettet seg deretter også i samfunnslivet fra H. N. Hauge til N. Tvedt, til O.G. Ueland og Jørgen Løvland som skapte et Norge med en fantastisk og RETT frihet og orden. Mektige motstandere gikk til angrep på denne vidunderlige frihet og orden - og de må ikke få ta Norge og misjonsbasen fra oss.


Mye mer kunne vært sagt, men vi stopper der og ønsker hverandre en god og velsignet arbeidsuke, og god lesning videre av LYS og Norges Kommentar Avis.no