Hvorfor er Hans Johan Sagrusten invitert til NLMs Generalforsamling?

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.06.15 

Lørdag den 11.07.15 skal ‘bibeloversetter’ ved Bibelselskapet, Hans Johan Sagrusten, holde seminar under headingen ‘bibeltillit’, i følge Utsyns GF-vedlegg 06.02.15; «Sagrusten tar» blant annet «for seg de viktigste manuskriptfunnene til Det nye testamente».

«Nettopp nøyaktigheten er typisk for Codex Vaticanus», skriver Sagrusten i boken ‘Det store Puslespillet’ (2014); «Manuskriptet regnes som et av de aller mest pålitelige til Det nye testamentet, og i evangeliene er det regnet som det aller viktigste manuskriptet i tekstforskinga.» (S. 60) Sagrusten anfører ellers (s. 59)
jesuit Carlo Maria Martini om fortreffeligheten til «teksta» i Codex Vaticanus og Sinaiticus. Jesuit Carlo Maria Martini var katolikk i toppsjiktet og som tapte i innspurten om av bli pave mot Joseph Ratzinger i 2005.

Imidlertid har tekstforsker Herman C. Hoskier for lengst fremholdt at disse manuskriptene bare i evangeliene skiller lag over 3 000 ganger (det ene eller andre eller begge er feil); John William Burgon forteller at Vaticanus i evangeliene utelater ord eller setninger 1 491 ganger; «den bærer spor av skjødesløs avskrift på hver side.» Sinaiticus er verre…

Sagrusten gjør ellers meget for å diskreditere den tradisjonelle greske NT-tekst. Det er meget interessant – og hvorfor gjøres det mon tro?!

Hvorfor NLM, som hadde bibeltro folk i sine rekker som bl.a. Carl Fredrik Wisløff - en av tre hovedoversettere bak NB88,
inviterer Sagrusten som da har et helt annet ståsted en Wisløff, må de nesten svare på selv. Men dette er en svært alvorlig sak om en tar Bibelens selvvitnesbyrd på alvor:
Skjødesløshet er nemlig IKKE Bibelens kjennemerke der vi leser i 2. Tim. 3, 16: «Den hele Skrift er innblest (innåndet) av Gud  og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» og videre i Matteus 5, 18: «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.» Og for de som husker avslutningen i det siste kapitlet i Johannes Åpenbaring – så legges alvoret enda tyngre innover en oversetter eller meg og deg som lesere.

Les Dag Jørgen Høgetveits anmeldelse av Sagrusten bok;
Sagrustens brikker.