Holdningsendring til fordel for mor og husmor-rollen


Intervju med Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning – januar 2015

 

- Den fundamentale tjenesten som mor og husmor må fram i det norske samfunn. Vi ønsker og arbeider for en holdningsendring.
Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning i forbindelse med årets Morsdagshefte. Morsdagen i år er søndag den 8. februar.

Hvert år utgir Akademiet for Kristent Folkeopplysning et morsdagshefte. I år for 63. gang. Utover i landet selges dette mange steder.

Vi har spurt Jørgen Høgetveit om årets hefte.

1. Hva er det spesielle med årets hefte?
Det er en ekstra understrekning av de nære bånd mellom mor og barn på lederplass og en stor vakkert illustrert artikkel om Per Sivles vidunderlige dikt om mor.
Kjell Dahlene skriver om ”Mødre i Bibelen.” Baksiden understreker hva familien og barnet betyr for nasjonen med et flott bilde fra Norge IDag og OL i Russland. Putin har forstått at uten barn stopper nasjonen. En lege skriver om Guds under i barnecellene. Ellers god andakt, dikt og mye annet godt stoff. Du får et lite inntrykk av Morsdagshefte her.

 

2. Hvordan få til en nytenking om morsrollen i det norske samfunn?
To sentrale ting må gjøres: Rive de radikale tankebygninger som er reist mot Bibelens tanker om familien og barnet – og samtidig forkynne hva Bibelen sier, hva Luther og Hans N. Hauge forkynte – og var basis i gjenreisningen av Norge fra den dypeste nød til dagens velstands samfunn. Norges rike hviler på det første riket, familien. Ryker den faller til slutt nasjonen sammen.


3. Hva med spredningen av heftet?
Ja, det er jo en viktig sak. Vi har våre 3 000 abonnenter, reklamerer i bladet vårt LYS, i Norges Kommentar Avis og litt andre steder – men det er vanskelig å holde selgertallet oppe. Vi skulle gjerne hatt noen flere yngre selgere. Nå driver vi alt på dugnad – så selv om posten er blitt veldig dyr så holder økonomien – men vi skulle gjerne nå lengre ut med dette viktige budskap.

 

4. Hva kan folk gjøre som vil spre dette heftet nå i år?

Tenk om alle våre ab. kunne omtale heftet til slekt og venner – kjøpe 5-10 hefter ekstra og spre videre. Selgerne kunne øke på med 5-10 hefter ekstra og ikke minst skaffe nye selgere når de selv måtte gi seg p.g.a. alder sykdom etc. Flere av de kristne bokhandlere har lagt ned – med gjenbruksbutikker o.a. kunne jo gi oss et håndslag i den gode saks tjeneste? Ellers har vi mange kvinneforeninger, friskoler etc som kunne hjelpe oss litt. Velkommen!! De bestiller – vi bringer!