Hør Moses og profetene (Luk. 16, 31)

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.09.15

 

I dag fikk jeg inn et nyhetsbrev fra Creation  som skrev om "The importance of creation in evangelism." (Aug. 2015) Meget interessant og nyttig. De skrev bl.a. om problemene med å nå inn med evangeliet blant de høyt utdannede folkene i Kina og Japan - som er indoktrinert med -ismer og utviklingslære i bunnen. Denne lære som ligger som farlige hindre på veien fram mot troen på Jesus og Hans soningsdød. De har flere eks. på at med noen dagers seminar hvor slike hindre ble ryddet bort - var veien åpen for evangeliet og mange ble omvendt og frelst.  De minner også - som et godt eks - om hvordan Paulus forkynte i Aten i flg. Ap.gj. 17, noe som bar omvendelsens frukter.

 

Men det som fanget min interesse mest, var deres utleggelse av Lukas 16, 31 hvor det står:

"Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde."

Dette sier Jesus i en lignelse om den rike mann som var kommet i dødsriket og ba Jesus å sende en fra de døde for å tale til brødrene hans så de kunne bli reddet. Til dette svarer Jesus det som er sitert over. Og Creation føyer til: "Du kan ikke tale evangeliet effektivt i en kontekst som ikke tror på resten av Bibelen, og spesielt på Mosebøkene (Genesis etc) Der ligger fundamentet om skapelsen, opprøret (opphavet til synd og død) og behovet for frelse." (Oversatt av meg)

 

Men det vi særlig skal merke oss er ikke først og fremst det som en ofte hører - nemlig at det nytter ikke om det skjer alt mulig ekstraordinære ting, bl.a. at en står opp fra det døde og advarer, om en ikke hører Ordet. Så stopper en der. Det er riktig nok, men det som ofte glemmes er å virkelig høre hva Moses og profetene har sagt og det som står skrevet.

Da er jo saken den at man må ta Mosebøkene på ramme alvor og høre etter hva Moses sier fra 1. Mosebok kp.1. v.1 og utover - og ikke skyve det i bakgrunnen - evt gjør det om til myter og eventyr som man ikke trenger å ta bokstavelig på alvor, osv. Man bør også slutte med fortelle oss - hva mange har forsøkt både før og nå - at det er mange "moseser" som har skrevet Mosebøkene.

Man blir egentlig trøtt og lei av å høre disse pratmakere med sin Erasmus-kunnskap som skal lære oss helt andre ting enn det Jesus slår fast bl.a. i det siterte. Vi ser jo hvor de havner i både lære og liv. Det blir ikke "tjenere som lærer og lever vel" som den gamle liturgi ba om.

 

Og hva er det Jesus sier. Jo, enkelt og greit - lytt til det Moses sier i sine bøker og du får fundamental kunnskap og sann kunnskap og skapelsen som bl.a. vitner om en allmektig Gud. Du får sann kunnskap om den eneste og sanne Gud og Hans store skapergjerning, syndefallet og de mange Ord og løfter om Messias som skulle komme med SIN RETTFERDIGHET til vår frelse og redning for tid og evighet.

 

Men skal dette skje, må man begynne å lytte til Jesu Ord om å høre Skaperens Ord som legger det nødvendig grunnlag for den frelsende tro og ikke de mange utviklingseventyr og bortforklaringer - ikke minst om 1. Mosebok 1-11 og det videre hva Moses forteller hvordan Gud tok seg ut et folk, plantet dem i Sitt land for å plante Sitt Ord og Messias der og hvordan Gud førte og fører det fram til i dag. Ja, hør på Moses og profetene - det profetiske Ord - som gir lys på mørke steder og tider.  

 

Ønsker du å komme dypere inn i slike forkynnelse så klikk deg inn på Kommentar-Avisa.no og i høyre stolpe finner du talen: "Fra Skapertro til Frelsertro".

I samme stolpe kan du også høre det gamle foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" som dessverre er aktuelt som aldri før. De ugudelige lovene har fått makt - og forfører vårt folk - og må bekjempes med bønn og forkynnelse ikke minst av det som man i årevis har latt ligge mer eller mindre brakk - slik at "den hele Skrift" kommer til Orde igjen.

 

* * * * *

Relatert stoff: Gud og Darwin linker