Hat til staten Israel = økologisk selvmord


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.06.15

Helt fra nasjonen Israels spede begynnelse i nyere tid, rundt 1900, sto restaurering av dette ødelagte land helt i fokus og treplanting (afforestration) var avgjørende for å kunne bo og leve i et nasjonalt hjem for jødene. Ser du denne korte videoen på ca 10 minutter får du et godt innblikk i nettopp dette: Afforestration in Israel: Making the desert bloom

Ett utall av nasjoner sliter i dag med ødelagt natur og det koster milliarder når naturen slår tilbake. Sahara vet vi startet med sin menneskeskapte forørkning ca 800 år f.Kr. og land etter land har det slik i dag. Saharas ørken-areal er så stort at det påvirker svært negativt deler av det globale bildet av vindsystemer og nedbør! Europa merker det også! Vi får kombinasjonen av tørke og flom – et sikkert tegn på at økologien er i alvorlig ulage. Dette ser vi bla i Brasil nå der Amazonas jungelen er så ødelagt at den hydrologisk syklus er delvis ødelagt noe som påfører landet både tørke sørover og flom i Amazonas.

Verden ønsker å ta livet av jødene og fjerne deres hjemland, samtidig tar de livet av seg selv - for jødiske forskere sprer nå sin hardt vundne kunnskap om afforestration, avsalting, gjenbruk av brukt vann etc etc til alle verdens hjørner til liv og håp!

Tidligere president i Israel, Shimon Peres, pekte på det slik:
“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man 
overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”


Profeten Esekiel 34 har denne vinklingen, for ca 2 600 år siden, om Israel:
"Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån."

Vi er i dag også vitne til vestens halvhjertede kamp mot IS og andre terrororganisasjoner som har sine mål i å utrydde jødestaten og alle nasjoners røtter til Den Treenige Gud. Tilbake vil det stå et hedenskap som terroriserer menneskene og et landskap som vil ligne på det en ser i slike land styrt av disse ideologiene – ørken og tørke er deres kjennemerke.

Ta videre en kikk på dette oppslaget og du ser tydelig hva jødene bidrar med globalt: Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene