Har Bibelbeltet fått nok av Fædrelandsvennen?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.08.15 

 

Denne sommeren har Fædrelandsvennen (FVN) drevet den rene kampanjejournalistikk i Bibelbeltet. Israel organisasjoner har fått sitt av en professor fra Universitetet i Agder må vite. Så har de ivrigste - oftest kristne - debattanter blitt utnevnt til "Kverulanter" i stor overskrift. Videre får NLA Mediehøgskolen Gimlekollen to helsider, og Drottningborg vgs slipper selvsagt heller ikke unna. Også Norsk luthersk misjonssamband`s (NLM) vedtak om å danne eget trossamfunn ofres det en forside på og en helside inni avisen.

Her er det mye interessant prinsipielt stoff - presentert for offentligheten - som undertegnede også har div. meninger om og muligens kommer tilbake til.

 

Det som synes virkelig ille for FVN - og ligger i bunnen av all denne oppmerksomheten er: Verdidokumentet. Det forplikter alle de tilsatte på NLM institusjoner på kristne verdier som bl.a. gjør at en lever som den gamle liturgien sa: "lærer og lever vel." Nei dette holder ikke - vi må ha kommet lenger nå - mener man i FVN. Man må kunne akseptere homofili, fosterdrap, skilsmisse og gjengifte.  Og så er det intolerante leven i gang - spalte opp og spalte ned.

 

Og FVN nøyer seg ikke med å ta sine motstandere i livssynssaker. Det skal være valg til menighetsrådene i høst - og det må de vinne som er tolerante og liberale osv. og vil godta forbønn for likekjønnede evt også vielse. Det som forundrer, er at disse pågående folkene absolutt må inn i kirkene og gravkapellene med sin virksomhet. Humanetikere og andre kan da umulig være så stakkarslige at de ikke kan hoste opp egne lokaler og liturgier og egne liturger - og la det store flertall være i fred. Har man så stor uro og usikkerhet inni seg at man må tvinge alle andre med seg ut i dette som de er dypt uenig i? Må man tvinge flertallet med seg for å innbille seg at man får en slags aksept og "sjelefred"?

 

Men folk i Bibelbeltet er stort sett et fredlig folk som holder fred så lenge det er mulig, men nå synes flere og flere å ha fått mer enn nok av FVN og dets sverdragere, helst akademikere.

Melhus på Gimlekollen rykker ut og går kraftig i rette med tidligere sjefsredaktør Hoven. Og selv om sistnevnte prøver seg - blir han stående igjen med "Svarte Per" - og får takk for at han har innrømmet løgn mot Gimlekollen.

Evangelisten Harila forsvarer Israelvennene og org., og anbefaler kristenfolket heller å følge Gud enn professor Repstad. Spør du meg - er det et meget godt råd!

Tidligere rektor på Lyngdal KVS L. Nesgård advarer FVN med oppsigelse om de ikke får mer balanse i sidene sine. Absolutt noe å tenke over - kanskje også en ny ukeavis?

Og Jan Pedersen - en av FVN`s Kverulanter - tar innersvingen totalt på FVN og rykker ut både i Radio Evangeliets Røst (FM 101,2) som sender i Kristiansand området og i Norge iDag og informerer grundig og godt om hva som foregår i FVN`s kampanjejournalistikk.

Norges Kommentar Avis.no var også tidlig på banen og minnet FVN om deres lite ærefulle fortid fra Sternstriden og oppover.


Flere kunne vært nevnt - men det får være for å gi plass til det helt store oppslaget med tydeligvis en mektig irritert - tidligere sjefsred i FVN: Egil Remi Jensen som konsentrerer seg om Verdidokumentet og Gimlekollen. Vi siterer med glede:

1. I ingressen forundrer ERJ over at Gimlekollen "beskyldes for ensretting og demokratisk underskudd."

2. Han sier: "Det burde være innlysende at en redaktør ikke kan diktere verdigrunnlaget i en organisasjon." Man undres over at et organ som mener seg å høre til "den fjerde statsmakt" ikke synes å forstå dette?

3. "Respekten for minoritetenes demokratiske rettigheter har alltid vært en del av det vi kan kalle FVN`s verdidokument." Dette - hevder han - har vært kjent hele tiden.

4. Han gir FVN ei breiside fordi de i 2005 ga Gimlekollen et "voldsomt angrep" og brøt samarbeidet om praksisplasser for studentene på Gimlekollen. Han påpeker at det var et angrep på uskyldige studenter - men at det også var "et angrep på meningsfriheten i ordets fulle betydning. "Hoven beklaget en feilaktig påstand i debatten, men han har ikke beklaget at han skjøv studentene foran seg i sin innbitte kamp mot meningsfrihet når det gjelder NLA Mediehøgskolens verdigrunnlag". Dette er jo ei kraftsalve på en redaktørs hjemmebane!

Men her må nok undertegnede føye til - selv om jeg solid støttet Gimlekollen i starten - at det var med en god del undring en så de innledet samarbeid med FVN, spesielt etter Sternstriden fra 1981-86 - med samtidige og verdens største media skandale.

5. ERJ minner om at avisen Klassekampen har et "sosialistisk verdigrunnlag" som ikke ville ta inn en dyktig høyremann i sin redaksjon, noe som er en "selvsagt demokratisk rettighet." Det må jo være pinlig for "den fjerde statsmakt" å bli minnet om noe som tyder på eget demokratisk underskudd?

6. Mediehøyskolen ble godkjent i Torbjørn Jaglands tid med begrunnelsen at man trengte "mangfold i journalistutdannelsen"!

7. "Det var begeistring i landsdelen for journalisthøgskolen på Sørlandet." Tydeligvis for-duftet den i alle fall i FV og blant en del akademikere?

8. Så "rosinen" til slutt: "Kåre Melhus, som Holmer-Hoven kaller skinnhellig i artikkelen i FV 31. juli, har gjort mer for utdanning av journalister  i Norge og utlandet enn noen redaktør i Fædrelandsvennen eller professorer ved Agder Distriktshøyskole (senere universitet). Han sier ikke mer om Verdidok., men avslutter slik: "Det som bør interessere alle som er opptatt  av mediehøyskolen, er at målet om utdannelse av dyktige journalister står ved makt". Man skulle jo tro at det interesserte gamle redaktører og FVN i dag? Og tale- og møtefrihet som så dyrt ble tilkjempet folket vårt i det nittende århundre - er absolutt verdt en strid i dag også.