Hajrah Arshad – fredens ring rundt synagogen i Oslo eller Taqiyya/Idtirar?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.02.15

Hajrah Arshad skal være en av initiativtakerne til ringen av muslimer (de fleste) rundt synagogen i Oslo, lørdag kveld, der de visstnok tok avstand fra anti-semittisme. Derimot i Juli 2014 ville Arshad tilsynelatende utslette Israel slik hun på sine Facebook side presenterte et kart over Israel helt overøst av «PLOflaggets farger», og på lørdagskvelden tar hun avstand fra antisemittisme og neste Juli så er det nok pån igjen. Det de prøver seg på er å skille mellom anti-semittisme og anti-sionisme – men uten et hjemland i Israel får antisemittismen sitt blodige bytte – det vet selvsagt alle troende muslimer. Zion er omgitt av verdens per dags dato mest dødelige regimer – der hundretusener nå blør i hjel på slagmarken og med et Iran som er kort kort tid unna å skaffe seg atomvåpen. En kan anta at Israel, i løpet av 2015, vil bli tvunget til handling mot atomvåpenoppbyggingen fra Ayatollaene i Iran, det jobbes daglig med utsettelser av våpenprogrammet mht til at det jevnlig skjer sabotasjer i sentrale deler av programmet.

Før kalte vi slik oppførsel, ringen rundt synagogen i Oslo, for "spill for galleriet" og nordmenn ønsker å la seg underholde med "brød og sirkus" og gjerne både med lørdags- og søndagsfolket i vårt eget Colloseum. Du kan lese mer om Arshad her: http://www.miff.no/…/17SlarringrundtsynagogenmenkrysserutIs…

Nå vet vi vel egentlig ikke helt hva jøder flest i Norge mener om en slik markering. Men i alvorets stund vet vi at jøder er som oss nordmenn og mennesker ellers – får vi forfølgelse og bank lenge nok risikerer vi alle å komme i en situasjon der vi til slutt tror fienden, eller i det minste tror på noe som all erfaring tilsier ikke er sant. Da er risikoen stor for at fienden får et virkelig tak på oss. En skal være forsiktig med å anbefale det ene eller det andre i en slik situasjon, men jeg tror det ville blitt oppfattet av mange nordmenn som begrunnet om synagogen hadde bedt om at dette arrangementet ble droppet.
Var jeg jøde ville jeg ansett denne samlingen som en risikosamling, fordi når en kjenner Islam så vet en hva den står for. Jeg regner det for mer en sikkert at PST og Politiet fremdeles har fingeren på avtrekkeren når man skal passe på jødiske bygninger i Norge! For de vet at bak fasaden ulmer det for om mulig å bli kvitt jødestaten og dens sympatisører. At vi får en karikert «synagoge-ring» i Oslo endre ikke på realitetene i kjernen av konflikten. Og konflikten inneholder også Vesten og Ola Nordmann. De fleste tror nå at det snart smeller igjen…etter Paris og København. Og når en ser hvor lite konsekvenser – slike terrorangrep får – på Europeiske lands politikk opp mot Midtøsten konflikten kan en undre seg over om en bør ta landenes ledelses sjokkopplevelser på alvor. For hadde de tatt dette på alvor ville en fransk president ikke bedt Israels statsminister holde seg hjemme under markeringen etter Paris terroren og nasjonene ville tatt Israels statsminister på alvor når han ber om samarbeid mot dette terrorveldet. Det gjør de ikke. Og i den Europeiske mitte er det nå etablert celler av terrorister på flere titusener… Shalom er vel ikke det ordet Europa kommer til å bruke mest fremover innenfor sine egne landemerker.

I boken ”Islam og terrorisme” (ISBN 82-7199-215-5) av dr. Mark Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skrives interessante ting. Mark Gabriel er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Men, han skriver i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han: ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”


Hva betyr så Taqiyya hos sjiamuslimene eller Idtirar hos sunni muslimene – det leser du om her: http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya

På godt norsk kan det enkelt sies slik at viss en troende muslim står i fare for avstraffelser kan vedkommende temporært «ta en spansk en»,
altså lyve fordi det tjener jihad. Kjennere av religionen sier dette er vanlig i bruk.