Griper Hansson i De grønne m.fl. inn i Nordmarka?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.06.15 

VG nett 13.6. har som overskrift: ”- Jaktet ulv i Nordmarka i natt. Frykter at svensk streifulv har drept flere lam”. 

”Det er andre gang på to uker at lam er tatt av ulv i områdene nord i Nordmarka. Den første fellingstillatelsen ble gitt 3. juni. Torsdag ble tre nye, drepte lam undersøkt av Statens Naturoppsyn. En ny fellingstillatelse ble da gitt av fylkesmannen i Oppland i samarbeid med fylkesmannen i Buskerud.”   - - -  Man synes ikke det er noe stas med ulv i Nordmarka. ” Det beiter rundt 5 000 sau i den nordlige delen av skogen som ligger rett nord for Oslo. Også kuer og kalver beiter i disse områdene og kan være utsatt for ulveangrep.”

Underlige greier dette Hansson. For 5 000 sauer og noen få lam er vel bagateller i forhold til de massakre av sau og lam man har opplevd andre steder i Norge gjennom årtier – og der man igjen og igjen møter et hylekor av motstand og sendrektighet i få fjernet rovdyrene som ikke en gang har båndtvang som andre dyr av samme slekta. Bl.a. mista man i Åmli 300 lam og ca 70 søyer på kort tid. Men i møtet vi hadde der med formannen for Rovdyrutvalget for fire fylker, et par av tjenestemennene for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, var det lite forståelse å få.

I sauebygda Lierne skal det nå være tomt for sau – og folk begynner å flytte for å redde barna sine! Her på Sørlandet har vi hatt bråk med rovdyrene siden ca 1991. Litt senere hadde vi Dagfinn Drabløs nede til å tale over temaet: ”Bygde-Norge uten bufe og beiter” – med stor tilslutning fra fire fylker. Og på tross av et glimrende foredrag var det lite forståelse å få. Så tømmes bl.a. Hornnes heia for sau – og gode beiter gror igjen og importen av drøvtyggerkjøtt øker samt kraftfôr. Professor Nedkvitne sa allerede for mange år siden at 50 % av Norges beste beiter ville gå tapt om man gjennomførte planlagt rovdyrpolitikk.

Så nå forventer man at” De grønne” og andre høyttalende rovdyrtilhengere behandler Nordmark-ulven med samme fredningskraft som rovdyrene ellers i landet – hvis ikke - må Distrikts-Norge møte forståelse og frihet til å forvalte utmarka si som før og ikke møte et massivt oppbud av overvåkning og rettergang.