Forståelse og forsvar for Israel - ofte svakt og sent

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  03.10.15

 

Osloavtalen ble offentlig i september 1993, og samtidig skulle LYS september nr ut. Med det kjennskap en hadde til en del sider av bakgrunnen - skrev en 4 hele sider i LYS som åpnet slik du kan lese under. Rask forståelse og forsvar er alltid den beste hjelp i strid. Skal en få slik kunnskap og visdom - er det egentlig bare ett sted å hente den: i Guds Ord. Man kan skaffe seg mye informasjon som for så vidt er rett og god om rettferdigheten, men uten Bibelen - lyset, kraften og visdommen fra den allvitende og allmektige Gud - lodder en ikke dybdene hverken i Guds kjærlighet eller fiendens ondskap. Infoen må inn i en adekvat kontekst. Når Skriften hos profeten Amos i kp. 3 v. 7-8 sier: "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe på jorden uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene. Når løven brøler, hvem skulle ikke da reddes? Når Herren, Israels Gud taler, hvem skulle ikke da tale?" Da har man plikt til å tale!


Det gis ikke nye profetier uavhengig av den åpenbarte Skrift! Det er også nok. Det som står skrevet av "Jeg er", som vet alt og har åpenbart alt vi trenger å vite for å forstå samtiden. Det er bare å følge med i tidens tegn og med den utrustning Gud har gitt en til å forstå tidens tegn - og ikke drive på som de skriftlærde som var gode meteorologer, men intet mer, og ble sterkt refset av Jesus selv. Man ser jo også hvilke mange grøfter tidens teologer og politikere kjører oss i som ikke skaffer seg visdommen fra Herrens Ord som for eksempel tidligere statsminister Jørgen Løvland gjorde det.

 

Følger man med og leser tiden i lys av Skriften, kan man bl.a. lese Salme 83, 4 om sviket og de hemmelige planer som legges mot Guds folk igjen og igjen. Og det trengtes i aller høyeste grad mot Osloavtalen - men svært få var det som gjorde det i tide - og en god del "pepper" ble oss til del som ikke ville være med å sole oss i glansen av Norges "store diplomatiske seier" - som ble til ett terrormareritt for jødene. Hadde flere skreket opp i tide - hadde jødene raskere blitt langt mer forsiktige med denne avtalen - som de gikk med på i en desperat lengsel etter fred. Guds ord har langt større kraft enn all verdens massemønstring og flertalls-makten som kan være viktig nok, men noen sanne talsmenn - tjenere - som raskt forstår dybden, lengden, bredden og høyden i hendelsene i lys av Ordet - må den kommende Fredsfyrste ha. De bør lyttes til.

Glem aldri at Gud er Gud for begge regimenter - selv om Han styrer dem med forskjellige midler. Gud styrer altså ikke bare det åndelige regiment og så kan vi overlate til menneskefornuften, ismene i verste fall verdens fyrste - Satan å styre verden! Begge regiment hører Herren til og skal forstås i lys av Ordet!

Dokumentasjon finner du under.