Folkevandringer i Bibelen?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  22.10.15

Hva er det som skjer i Europa nå, når en ser deler av en folkevandring og mange også i Norge forteller oss at det er flyktninger som kommer.

Etter spredningen av jordens folk fra Babylon fikk vi en mal for hvordan verden skulle innordnes.

Apostelgjerningene 26, 26-27 lyder slik:
«
…og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, forat de skulde
lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.»