Flukten fra ”evangelisk-luthersk” kristendom til Rom og følelser?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.07.15 

Vi kom i tanker om dette tema da vi igjen mintes Olav Valen-Sendstads ord om at i endens tid ville sosialismen trenge inn i samfunnet vårt og katolisismen inn i kirken—noe ”som var umulig om evangelisk kristendom var levende i blant oss.” Videre fikk vi en hilsen fra en som skrev at han trodde at det snart bare var AKF som prøvde å stå fast på den ”evangelisk-lutherske” tro i alle sammenhenger. Vi prøver i alle fall og ber om det  - men det er en stri kamp og harde tak med angrep fra mange kanter.

Det Luther primær fikk gjøre, var å gjenoppdage det herlige lys i ”lov og evangelium”  da han fikk motta Guds rettferdighet i Rom 1, v. 16-17. Guds vesen er hellighet og kjærlighet, og Hans kjærlighet rekker sin redning ut i Jesu rettferdighet av nåde mottatt i tro. Alt hans eget var intet verd. Dette var arven fra apostlene som han fikk se og bringe videre.

Jesus undret om Han ville finne troen på jorden mot endens tid. Og når en ser hva som skjer i Europa og Norden med - fylles en av sorg og bønn.

Flukten fra lutherdommen skjer i nær sagt alle sammenhenger i dag —og er et frafall som får konsekvenser på nær sagt alle livsområder. Kun sann bibelsk kristendom som fedrene ga oss, har vist sin SANNHET og bærekraft med rike frukter i hjemland og misjonsland.

Luthers kamp rev oss løs fra hedenskapet i ROM med arven fra Babel som er skrevet på dens panne. J. Åp. 17. Fra oppgjøret i Worms i 1521 til vi fikk det inn i Danmark Norge i 1537 og videre med Pontoppidans gode lære i ”Sannhet til Gudfryktighet” og Hans Nielsens Hauge med alle de store stridsmenn som stod på Pontoppidans grunn mot Konventikkelplakaten (1741) som falt i 1842 og ga oss talefrihet (ytringsfrihet)  og møtefrihet, samt Formannskapsloven i 1837 som ga oss folkestyret hvor makten ble tatt fra embetsmenn og presteskap og gitt til folket i frie valg. Alt dette og alle andre goder som utviklet seg av velstandsnasjon og misjon kan man takke denne arven for.

Glem det ikke, og få folk til å forkynne det fram igjen. Bibelen sier vi skal gjøre det! Heb 13, 7, men blir det gjort? Skjer det ikke heller en ettergivende tilpasning i DNK. Ekmann konverterer til Rom, og Dagen slår det opp igjen og igjen, og organisasjonene gir etter mer og mer og media følger etter.

Vi skriver ikke dette for å være lei med mange som prøver så godt de kan å samle folk med lovlige og ulovlige midler i håp om å redde noen, men for å få fram en besinnelse om at intet av alt dette vonde kunne skje om ”evangelisk-luthersk kristendom var levende blant oss”. (Olav Valen-Senstad.) Den mannen maktet det andre ikke maktet - å formulere Kirkens Grunn, og i samarbeid med andre få den ut i folket og hindre den onde nasjonalsosialismen i å ødelegge ungdommen vår. Det må også være vårt store mål.

Misjonær Sjælåen sa en gang da de påpekte at de med mange slags midler fikk samlet fulle hus: ”Det kommer mye folk på sirkus også”!

 

Veien å gå:

Ettergivenhet og tilpasning er ikke veien å gå, men tale med Sannhetens sverd  - Ordet fra Guds munn  - ”sannhetens sverd dyppet i kjærlighetens olje”. Men den hele Skrift må forkynnes for folket - også om Skaperen og Hans verk fra 1. Mosb. 1-11, ellers faller resten av Skriften som vi ser i det i dag.

Det apologetiske arbeid vi er pålagt i 1. Pet 3,15 Og 2. Kor 10,5 er forferdelig forsømt  -  verden har gjort det om til eventyr som klør i øret og ikke blir tatt på alvor. Ser at også Genesis i Australia hevder det samme m.fl.

Det er ingen grunn til å frykte Frankfurtherskolen og deres forførende og opprørske filosofer samt Edv. Bull som tok dette inn i Norge i 1923 og ble videreført av 68-åtterne. Bull lyste til kamp mot ”luther-dommen” og andre fordummende sekter og møtte liten motstand.

Selv om de er kommet langt i rivingen i det som skapte ”Det fredelige hjørne av Europa” og store misjonsnasjoner , er det som sagt ingen grunn til å frykte dem om vi står på Ordets grunn og Herren går med i striden.

I tillegg er deres resultater ikke mye å skryte av når en ser den kulturen som nå utvikler seg.

Kristenfolket  - mange eller få  - som står på Ordets grunn, er på Seierherrens side. Derfor minner vi ofte om 2. Krøn 20 og bønn over det.

 

Lyset fra Ordet vil alltid feie bort det onde mørke fra—ismer og idelogier om de kommer som ”lysets engel” eller som en ”brølende løve”, for Herren har aldri dratt slagen fra noe slag. Han er den samme i dag.

* * *

Skjøgekirken (J. Åp. 17)

Er en kvinnekirke læremessig totalt på avveier med dyrkelse av kvinner og mennesket - som vi ser det i kvinne/barndyrkelsen i det gamle Babel og i Mariakulten i den Romersk katolske kirke.  Så kommer ”det gjentatte offer” i nattverden og en rekke andre avvik fra Skriften. Vi må takke Gud for det oppgjør Luther tok med skjøgekirken og C. Fr. Wisløff, Olav V. Sendstad  m.fl. ofte advarte oss mot, men som de fleste leirer ikke akter på lenger.
AKF minner om vårt utmerkede hefte: ”Hvorfor gråter Maria”. Kr. 50 for 25 stk. og prost Stein Henriksens ”Går den norske kirke mot Rom”.