Fædrelandsvennen taper troverdighet?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.08.15 

 

Det spørsmålet kan en stille seg etter Fædrelandsvennens (FVN) sjefredaktør Eivind Ljøstads reaksjon (Norge IDag uke 33-2015) på flere innlegg i avisen Norge IDag for uke 32-2015. Det ene oppslaget er Norges IDags dekning av «Kverulantsaken» på Sørlandet, det andre er undertegnedes debattinnlegg som Norge IDag satte på samme dobbeltside som dekningen av «Kverulantsaken» med Jan Pedersen og det siste er sjefredaktør Sæle i Norge IDags leder om FVNKverulantsaken» i samme utgave.

Det oppleves direkte pinlig å lese hva Eivind Ljøstad, i Norge IDag uke 33-2015, ikke klarer å lese seg til/forstå i avisens leder uke 32-2015. Sjefredaktør Finn Jarle Sæle skriver der blant annet om at han lenge har fulgt FVN og at FVN nå behandler bla skribent Jan Pedersen respektløst ved å titulere han under vignetten «Kverulanter». Og Sæle skriver at FVN «blir mer og mer av en kristendomshater» og begrunnelsen er deres respektløse angrep og bekjempelse av åndsfriheten mht Gimlekollens Verdidokument, samt de siste måneders kampanjejournalistikk med prester og homofili for å presse en Agderbiskop i homofiliretning.

Men så, av alle ting, gjengir Eivind Ljøstad, deler av en telefonsamtale med Sæle – hvilke informasjon som gjengis ingen har mulighet til å dobbeltsjekke – det blir ord mot ord om da ikke Ljøstad har lydbåndopptak? Dette er etter mitt skjønn ikke vanlig folkeskikk av Ljøstad. Der hevder Ljøstad at Sæle skal ha sagt at han «mislikte dette sterkt», nemlig at undertegnede avsluttet sitt debattinnlegg slik: «En oppsigelse på avisen Fædrelandsvennen vil være en god gave til Sørlandet! Sier 5 000 abonnenter opp (omkring 18 millioner i abonnements kroner) er det en god begynnelse og papir til opptenningsved får man billigere andre steder. For 18 millioner / år kunne seriøse bladfyker startet opp egen avis på dagen.» Siden Sæle trykte artikkelen min sier det seg selv at han knapt kan ha «mislikt sterkt» det utsnitt som Ljøstad påpeker/hevder.

Det viser seg derimot at fler og fler tenker akkurat likt undertegnede og historisk har FVN ved flere anledninger heist hvitt flagg når abonnementstallene gikk nedover grunnet oppsigelser, kort nevnt: Kristenliv på Agder nevner oppsigelser mht at FVN kastet seg over vekkelsene ved Severin Tobiassen i Valle, under Sternsaken (se under) skal det ha vært masseoppsigelser fra Farsund området, nylig skrev tidligere rektor Leidulf Nesgård at han vurderer å si opp FVN og tidligere sogneprest Tønnesen skrev fredag en imøtegåelse av FVNens ordbruk og kommunikasjon at «En slik avis trenger vi ikke.
» Det begynner nå å bli en dagligdags ytring på Sørlandet.

Hvorfor Ljøstad ikke nevnte Fædrelandsvennens ideologiske arv, som utgjorde omkring 95 % av mitt debattinnlegg, kan en skjønne. Få sjefredaktører liker å bli minnet på f.eks. at avisen var sentral på Sørlandet under Sternsaken på Evje der mange av avisens lesere mente Fædrelandsvennen valgte side i saken. Bladet Der Stern var blitt benyttet som tysk tilvalgsstoff i ungdomsskolen (og nestformannen i
foreldrerådet til Evje og Hornnes skolestyre klaget på bruken) - ett blad ledet av flere nazisympatisører av de flere som ble dømt til år med fengsel da de ble avslørt for Hitlers falske dagbøker. Bladet inneholdt bl.a. voldelig pornografi, gruppesex/homofili, politiske ytringer langt ut på venstresiden og ble av mange i Tyskland betegnet som et statsfiendtlig blad. Fædrelandsvennen hadde i ett av sine titalls oppslag under saken en forside-overskrift over 5 av avisens 7 forsidespalter på gul bunn: «Evje-saken – første klage siden Franco». Lenger inne i avisen står det «Bare Franco-Spania og Evje tar anstøt». Navnet Franco har en negativ klang i befolkningen inkl en diktaturstat – det var vel kjent for FVN? Ordet kverulant er vel også negativt ladet (og en medisinsk diagnose) og kjent for FVN? En større doktoravhandling viste at Der Stern var noe helt annet en ett kvalitetsblad og det var totalitært i sitt vesen, altså rammet FVNens forside sin egen redaksjon og konklusjonen ble at de (bevisst/ubevisst?) promoterte totalitære tanker i sine overskrifter. Og igjen og igjen blandet redaksjonelt- og kommentar stoff.
Bibelbeltet på Sørlandet er vel den mest aktive bekjemper av nettopp totalitære tanker – vil ikke FVN med på laget og samle seg om et bærekraftig Verdidokument? For elendighet i denne verden har vi vel nok av? Finn Holmer-Hoven har innrømmet at han i sine 16 år i sjefredaktørstolen i FVN (1990-2006) jobbet mot Bibelbeltet. Er dette også målet til sjefredaktør Ljøstad som nå er ansvarlig under den redaksjonelle frihet for de oppslagene vi har sett i sommer mht Israel, «Kverulanter», Verdidokumentet til Gimlekollen, homofili etc? Jeg tror flere Sørlendinger selv har besvart det spørsmålet – men hva sier da sjefredaktøren om målet?