Et lite notat om dansk landbruk med paralleller til Norge.


Av Sivil agr. og tidligere jordbrukssjef i Nedre Setesdal Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no -02.02.15

Presset på dansk landbruk har vært enormt i mange år. Matproduksjonen topper dansk eksport – så det er snakk om store verdier og mange arbeidsplasser om store deler av bondestanden gir opp. Staten og samfunnet har stelt seg uhyre dumt som har presset fram en slik stordrift og finansituasjon som gjør at mange etterhvert mister grepet på drifta. Sporene burde skremme Norge enda mer med sine hovedsakelige småbruk og svære kjøreavstander for fòret og andre driftsutgifter og press for de som tross alt satser ”stordriftens fordeler” i småbruklandet Norge med vekt på ”mangesyslerier” hvor mange av gardens naturresurser tas i bruk. Vi har allerede mange storbruk med rød bunnlinje. Det nytter ikke å snakke seg bort fra fakta.

Lokal omsetning er også en vei å gå inn i ”smådriftens fordeler” som kan ta makta fra politikerne og finansfolkene som nå utgjør en fare for norsk beredskap og selvforsynig med stadig færre bønder, stadig mer import av fòr (bl.a. soya fra et Brasil som har sin værste tørke siden målingene begynte rundt 1930), lite matlager og teknisk import. Dette har pågått lenge ja, for lenge uten at man har samlet seg.

Norske stordriftsbruk som er havnet i lomma på politikernes løfter går det med som det har gjort mange ganger før fra 1920 og oppover  - også med fellesordninger for bondenæringa fra ca 1970. Tilskuddsordningene som var lokkemidlene svant sakte men sikkret hen. Jeg rådet alltid til å utnytte nye tilskuddsordninger som passet til gardens ressurser og bondens interesser – slik at man bydge opp garden men ikke ble avhengig av tilskuddene når politikerne skiftet kurs.

I slutten av 1920-årene gikk ¼ av norsk gardsbruk under hammeren fortalte stortingsmann Haus. Da samlet bøndene seg om samvirket – en mann en stemme – og reiste motmakt. Nå ser det ut som danske bønder er i ferd med å finne en tilsaverende løsning av sam-hold.

Landmænd truer med at gå konkurs sammen
Landmænd går konkurs med milliarder i gæld
Snak om angsten for konkurs

Dette er salvsagt viktig for dem – men enda viktigere for samfunnet som ikke kan klare seg uten god matsikkerhet i en meget urolig verden.