Et lite jubileum: "Fra Skapertro til Frelsertro" nå sett av 500

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.15

 

Det er godt til flere - og spesielt at yngre folk -  som tar fatt i dette helt grunnleggende

tema som jeg nå ser fra Steinsdalen Bedehus.

Jeg tok dette tema opp på Dølemo 8. mars 2015 "Fra Skapertro til Frelsertro" med forankring

i Paulus`s tale  i Athen og Nummelas bok (Bibelens røde tråd), samt den historiske ideologiske

utvikling som har ført fram til elendigheten vi ser i dag.

 

Heldigvis er det flere og flere som skjønner hvor ødeleggende det har vært og er, at skaperteologien er

gjort om til eventyr særlig 1. Mosebok 1-11. Det en skal vokte seg for - er de som bare går halvveis tilbake og

ikke helt tilbake til der en tok feil og så slår inn på rett vei i henhold etter Skriften og dens selvvitnesbyrd -

ikke minst om jordens alder og hva Bibelen sier om det.
Der er Andreas Årikstads (se taler linket over fra Steinsdalen bedehus) klar og noen få til, og en vil også
fremheve videoen fra Genesis i Sverige: "Adam- och Eva-lutionen" som AKF/Krossen media omsetter for kr. 400,-.

Men dessverre har flere av våre beste teologer m.fl. - som vi høyakter - sviktet avgjørende på dette pkt. i kampen.

 

Endelig er det svært viktig at man er "aktuell i sin oppbyggelse, og oppbyggelig i sin aktualitet" så budskapet

treffer tidsånden der kampen står, samtidig som kristenfolket får våpen i hende til frimodig kamp.