En ny slags krig

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.02.15

 

Dette skriver Jyllands-Posten på lederplass 16.02.15. Lederen er skrevet få timer etter at det smalt i København i to terroranslag.

Du leser hele lederen her: http://m.jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE7453430/En-ny-slags-krig

 

Det som er mest oppsiktsvekkende er følgende utsagn i lederen – der den også legger skylden på hele problemet nå på dem som åpnet opp for denne kulturelle innvandringen fra Midtøsten:
«
Der er en slags krig i gang i Europa. Det er en krig på kultur og værdier, men det er også en slags religionskrig. Det må vi indse, hvis vi skal kunne forsvare vores samfundsmodel.»
«Myten om, at Europas muslimer skulle være ”vor tids jøder”, er en simpel løgn, som ikke mindst venstrefløjen har holdt krampagtigt fast i.»

«Vi skal erkende de ideologiske, voldelige og mobiliserende drivkræfter, der er i islamismen, og så hårdt og beslutsomt træde an mod netop dem, sådan som statsministeren i weekenden også så rigtigt opfordrede til.»

«Måske var det på tide med en lidt klarere forståelse for, hvad de mange hårde kampagner mod den jødiske stat, Israel, fra brede kredse i Europa kan skabe grobund for. Ingen siger vel, at islamismens eliminatoriske antisemitisme alene kan læses ud af Koranen. Israel er faktisk entydigt på Europas side i kampen mod islamismen. Det er tid til besindelse.»

 

Andre vil bekjempe Islam med dialog – vel dialog med Allah troende folk, fører aldri frem. Motmakten her vil dypest sett være Bibelen, for måneguden Allah er i besittelse av en demonisk ånd – og slike åndskrefter stoppes kun med Åndskrefter. Og de som besitter den statlige makt i form av våpen/hær bør merke seg det i konfrontasjonen med Islam. Våpen alene rekker ikke til, men er et supplement, og dessverre et nødvendig supplement i denne Onde verden.

 

En kar skrev for noen uker siden følgende:
«
Bibelens Gud vil at alle mennesker skal leve i harmoni på jorden, i sterk kontrast til islam som lærer å undertrykke eller drepe de som ikke underkaster seg måneguden Allah. Flere tusen år før Mohammed ble født, allerede i mosebøkene, kongebøker m.fl., er det skrevet om hvordan hedningefolkene tilba solen, månen, stjernene og stjernebilder, med månen som den største guden. Til sammen hadde de ca. 350 guder. Se bl.a. 5. Mos. 4:19, 17:3; 2. Kong. 21:3,5; 23:5; Jer. 8:2; 19:13 og flere steder.

Mohammed ble født mye seinere, ca. år 570 i Mekka, giftet seg som 25-åring med en rik 40-årig enke og hadde tid og råd til religiøse funderinger. Mohammed fortalte stammelederne i Mekka at måneguden Allah var den eneste guden og at måneguden hadde fortalt til Mohammed at han var hans representant på jorden, og skrev ned alt han påsto måneguden hadde sagt til ham, bl.a. angrep på de som ikke ville underkaste seg Mohammed og Allah. Stammelederne følte seg truet av Mohammed og utviste ham i 624 til Medina, et år som ble starten på muslimenes tidsregning og starten på nedskriving av de mest voldelige versene i koranen. Resultatet ser man i full blomst over hele verden, med Al-Qaida, Hamas, IS, Boko-Haram, Al-Nusra og flere hundre andre voldelige organisasjoner som gjør det de leser, dvs. å jobbe nådeløst for at alle skal underkaste seg måneguden. Det er dette det handler om - ikke landaeral for Israel eller lignende, men gjelder hele jorden.»

 

Vi skal legge til at kunne Islam ryddet jødestaten av veien og overta arealet var Guds troverdighet motbevist – for Israel (Guds utvalgte nasjon) er beviset for at Islam ikke er sann. Gud har ingen Sønn står det å lese på moskeen på Tempelberget i Jerusalem – men Bibelen forteller oss det motsatte.
Nordmenn bør nå i høyeste grad også lytte til lederskribenten i Jyllands-Posten for vedkommende taler ut av begrunnet redsel og gir en alvorlig advarsel til Europa. Jyllands-Posten: «
Det må vi indse, hvis vi skal kunne forsvare vores samfundsmodel.» Uten denne forståelse er vi forsvarsløse…men det de ikke skriver er at Bibelen er motsatsen og hovedstyrken til å stoppe dette barbariet. Kommer også den erkjennelsen er det Håp.