"Dei skjønar ikkje før dei svelt"

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.11.15

Det gjør visst ikke Bie heller når han rykker ut i pressa slik til NRK-nett: "

– Hvis de vil fortsette å være sauebønder, så må de være villige til å drive mye mer med forebyggende tiltak. Og så må staten og fylkeskommunen være villige til å prioritere forebyggende tiltak istedenfor å pøse enorme summer ut på erstatninger, sier landbruksforsker og naturverner Stein Bie."

 

Det var en tidligere ordfører i Setesdal som uttrykte seg slik til meg etter at vi under Landbrukets dag for noen år siden hadde en heftig debatt mellom sauefolk og Miljøvernavdelingen fra Aust- og Vest-Agder fylke om sau og rovdyr over for ca 200 tilhørere.

Undertegnede talte rett fra levra og fikk behørig tilslutning fra publikum. Det var etter det - ordføreren etter samlingen - avleverte den meget korrekte replikken til meg. Reaksjonen til publikum viste også hva de mente i saken og ga uttrykk for det - og adm. ble stort sett taus fordi de nok var fullt klar over at undertegnede hadde ikke tenkt å gi seg en millimeter i denne saken - som må sees i en langt videre sammenheng enn rovdyrs angrep på sau - ulv i dette tilfellet dagen før storsamlingen. Det røres ved selve folkestyret og maktfordelingen og Grunnloven om Høyesterett er enig eller ikke.

 

Det samme opplevde jeg i Åmli da rovdyr hadde tatt knekken på 300 lam og ca 70 søyer - og jeg ble bedt om å tale ved en kraftig samling bøndene la opp til med representanter fra fylket og formannen for Rovdyrutvalget for fire fylker her i syd. Det han bl.a. presterte etter foredraget var: "Jeg er i betydelig grad uenig med Høgetveit." Men konkret om de store sammenhenger som denne galskapen hører hjemme i - var det lite å høre om.

En rovdyrforvalter fra et av fylkene var dum nok til å gi uttrykk for at "lovene var jo flertallsvedtak i Stortinget" - uten tanke for det jeg svarte han: "Det mest grunnleggende tegn på en folkestyrt rettsstat er at også mindretallet har sin rett." Og det overser man tydeligvis i sin lojalitet mot en rettsstat som bl.a. bryter sine egne regler om eiendomsrett (Grl. § 105 o.a.) samt en legger opp til ufølsom brutalitet overfor bygdesamfunnene, bonden, hans familie med usikre og redde barn. Det mest naturlige svar til disse folkene er at de får ta med seg kone og barn - komme seg ut av byene - og slå seg ned midt i ulveland.

 

I min tid som jordbrukssjef i de tre nedre Setesdalskommunene hadde vi flere store samlinger om rovdyrforvaltningen som samlet mye folk - samt et større undersøkelsesprosjekt med 1. amanuensis
I. Mysterud i spissen, men like lite hjalp det. Man har tydeligvis en skult agenda under som ikke bøyer av for fakta og fortsetter plaging  av medmenneskers liv og helse.

Nei, omstill dere - hører man igjen og igjen nå også fra Bie - selv om de - om de følger med - vet at alle disse forebyggende vedtak ikke hjelper. Heiene blir etter hvert sauetomme, gror igjen og i verste fall flytter folk fra bygdene. Er det det man er ute etter for så å overta eiendoms- og forvaltningsretten fra de lovmessige eiere - knekker den fundamental maktfordelingen. For det er jo ut fra arealene de store verdier av mat, råstoffer og miljø bæres fram. Og det skal styret av en RETT frihet og orden som vi delvis har igjen i Gr.l.
Vi har hatt slike ufrie tider før i Norge, bl.a. under det katolske regime da de til slutt satt på ca 70% jordgodset i Norge til protestantismen jaget erkebiskopen av landet i 1537 - kongen tok over - og arealene ble fordelt og etter hver sikret i Gr.l. § 105 m.fl. Tilbake til feudalstyret og statlig makt over alt er jo velkjent i land vi ikke liker å sammenligne oss med - og som er langt unna folkestyret. Vi er på god vei i.o.m. Ny-Kommunelov o.a. Er det dit man vil - om man skjønner det eller ikke? Disse ufrie landene er stort sett plaget av feilforvaltning og sult. Og nå ser det ikke ut til at "eliten" i Norge heller "skjønar det før dei svelt."


Relatert stoff:

Einar K. Time “…men DE vil oppleva sult.”
Ressursene i Verden og i Norge