DBI`s minneord over Poul Hoffmann Toppaktuelle ord om Skriftens mektige forsvarer

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.09.15

 

Den kjente danske forfatter og apologet Poul Hoffmann døde 18. juni 87 år gammel.

Rektor ved Dansk Bibelinstitutt Børge Haahr Andersen skriver noen gode velvalgte ord og avslutter slik:

"Kjærligheden - Guds kjærlighed. I mange af sine bøger kæmper han mod evolutionslæren og det menneskesyn, der er forbundet med den. Utrættelig talte han mod den tragedie, at det danske samfund har legalisert fri abort og de grusomme drab på de ufødte.

 

Den røde tråd i hans forfatterskab var kjærligheden. Først og fremst Guds betingelsesløse ubegribelige kjærlighed. Men sammenvævet med det - kjærligheden mellem mand og kvinde. For Kirsten og Poul Hoffmann var den kirkelige vielse av homoseksuelle par et frafaldstegn, der angreb selve livsnerven i den kristne tro. Han havde håbet, at Kristus kom forinden, men da loven ble gjennomført, meldte han seg ud av folkekirken og blev en del af en lille frimenighed i Skive." (Uth av meg)

 

En stor kristen tenker og kristendomsforsvarer er gått bort. Han har etterlatt oss en arv som vi bør ta godt vare på og bruke med full kraft og styrke i den pågående kamp mot de folkesynder som nå gror opp på evolusjonslærens grunn.  Syndene blir endog godkjent som u-gudelige ulover av Stortinget og omfavnet av skjøgekirken til nasjonens fordervelse.