Carl Fredrik Wisløff om bl.a. feminismens ånd i NLM

 


Tilrettelagt av Lars-Arne Høgetveit, i
www.Kommentar-Avisa.no – 08.01.15

 

Vi skal her peke på en sak som må på plass igjen om både kvinner, barn og menn skal unngå store lidelser av de fleste typer som Bibelen omtaler.
Bakgrunnen for stoffet her er at temaet igjen settes enda tydeligere på dagsorden i NLM og utglidningen skyter enda en gang voldsom fart. Viktig her er
Artikkel av C F Wisløff fra 1993 – «Feminismen og bekjennelsen. Bekjennelsen til Guds Ord» - som omtaler bl.a. bibelsynet til daværende generalsekretær Egil Grandhagen og NLM. Linken inneholder i tillegg, bl.a. på siste side, mer direkte omtale av det som påpekes som regelbrudd av generalsekretær Grandhagen m.fl. på NLMs generalforsamling i Stavanger i 1997.
Undertegnede traff rett etter «kvinnevedtaket» den gang nåværende generalsekretær Åsland, som nå i 2015 altså skal delta på generalforsamlingen og igjen i Stavanger, der oppslaget i Utsyn om samlingen sto slik i desember 2014:

 

 

Egil Granhagen dukker opp igjen denne gangen omkranset av flere kvinner. Jeg tror vi også skal minne her om Hans holdning til Bibelselskapets «Bibel 1978» som han gikk god for, selv om den ikke var en ord-for-ord utgave (ikke konkordant), men en idiomatisk utgave der vi også fikk et betydelig innslag av subjektive vurderinger/meninger inn i «oversettelsen» og mye historisk kritisk tenkning – altså ren Bibelkritikk og dermed kritikk av Gud Selv. Verre kan det egentlig ikke bli.
For ytterligere å underbygge hva slags krefter vi her snakker om skal vi også minne om Granhagens bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Boken ble etter hukommelsen anmeldt av

Engelsviken i Utsyn (ca 2011) der anmelder reagerte ualminnelig skarpt på at det var

mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene. Engelsviken skjønte det ikke. Den som kjenner til jesuittene vet hva slags hedenskap de representerer både åndelig og ofte ved fysisk inngripen.

 

Hva er det med NLM som gjør at de lar dette over år passere og nå ønsker å rendyrke dette ytterligere? Det er dypt alvorlig – både for misjonsbasen Norge, for de som er med i NLM mht forførelse! Husmøter, noen bedehusforsamlinger og enkelt møter er nå alternativene som er igjen i Norge. Der ligger Verdens Håp!

 

Artikkelen til Wisløff er en gammel, men altså viktig artikkel om "Feminisme og bekjennelse. Bekjennelsen til Guds ord", der Wisløff tar et oppgjør med tidligere generalsekretær i NLM Egil Grandhagen og hans syn på tjenesten til mann og kvinne i menigheten. Grandhagen hevded at dette ikke er splittende og heller ikke en bekjennelsessak - hvilket Wisløff dokumenterte at det er.
Som nevnt over er det også vedlagt flere andre artikler fra striden om kvinnelig stemmerett i NLM som Grandhagen fikk igjennom på Generalforsamling i Stavanger i 1997. Dette er nok bakgrunnen for den utviklingen vi nå ser.


Vi i Norges Kommentar Avis repeterer dette nå, fordi debatten igjen tar seg opp - og etter vårt syn får NLM en ytterligere sterk liberalisering og tilpasning til utviklingen i samfunnet og verden ved den kvinneforkynnelsen de nå signaliserer på Generalforsamlingen - men også ved de fire formiddagsmøtene fra Misjonssalen på NRK hvor de skal ha to kvinnelige forkynnere.

Det siste ble meget riktig påtalt i avisen Dagen 24.12.14. av Bernhard Sunde.

 

Nå er Den norske kirke tapt for sosialismens feminisme (likhetstenkning) som synes å bli avsluttet med vielsesliturgi for "likekjønnede" utformet av Stålsett på MF - lekfolkets gamle festning som de startet i 1907-08. (S. Nordborg) Etter vår mening et rent skaperopprør som har utviklet seg i sporene av manglende oppgjør med evolusjonslæren og angrepene fra Franfurtherskolen m.m. Derfor er det oppgjøret som nå foregår så viktig!

 

Akademiet for Kristen Folkeopplysning har flere oppslag fra de debattene som har foregått og sender dem gjerne (kr. 45,- + frakt). Vi har også heftet "Kvinnens plass i menigheten. Hva sier Guds Ord?" av cand theol Øivind Andersen. Der er også en utredning av Stein Henriksen, Olav Lyngmo og Jørgen Høgetveit. Den berømte og svært alvorlige drømmen til Johan Arnt er også tatt med, samt noe av prof. Danbolts gode foredrag på Geilomøte i 1978 om Likestillingsloven.