Blågestad, evolusjon og skolen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.08.15

 

Kulturredaktør Blågestad følger opp Fædrelandsvennen`s mange oppslag om kristenfolkets liv og institusjoner i Bibelbeltet. Nå gjelder det å få Gud ut av grunnskolen for godt - og fremdeles ha en felles grunnskole for alle barna som "limet" i det norske samfunn. Man ønsker seg en ren sekulærskole og et multikulturelt samfunn osv. Dette på tross av alt man ser av kulturer av annen rot i verden. Problemet er bare at hennes innlegg er historieløst og uten forståelse for hva som er viktigst for kristne foreldre. Lite er det og av vitenskapsforståelse.

 

Ved dåpen lovet man å oppdra barna i den kristne forsakelse og tro. Løfter holder man - og skolens oppgave har vært viktig og skal være viktig i den sammenheng. Og vil man ha "lim", samhold og fellesskap, må man holde seg til det som er viktig for de som skapte skolen og Norge og har båret landet vårt tross hard motstand.

Grunnskolen i Norge begynte med Kristi Krybbe i Bergen (skolen drives enda) i 1739 for å gi barna kristendomsundervisning (Pontoppidan "Sannhet til Gudfryktighet") og lære dem å lese - og av det ble det mange gode "læsarar" av H. N. Hauges skrifter og gjenreisning av Norge i begge regimenter. (samfunn og menighet). Men radikale antikristelige krefter - ikke minst Frankfurtherskolens folk med bl.a. evolusjonslæra som et viktig element i bunnen - kom inn fra ca 1870 (via G. Brandes) og voks i styrke til Edv. Bull (nestform. i Ap.) i 1923 og videre oppover til 68-erne. Og mindre og mindre ble det av kristendom og mer og mer av fornektende "forkvaklet vitenskap" (W. Churchill).
Og skolen er nå invadert av disse tankebygninger som fornekter Gud  - som tidens mest hardtslående evolusjonist og Gudsfornekter Richard Dawkins sier: ”Darwin gjorde det mulig å være en fullt ut intellektuell ateist”. Nå sender Dawkins busser rundt i London med reklameskilt. ”Antagelig (probably) er det ingen Gud, så nyt livet – osv.” noe som minner faretruende om ”et, drikk og vær glad for i morgen er du død.” Dette er selvsagt verre enn sludder - noe som kan bevises med solid apologetisk litteratur fra store internasjonale miljøer i USA, England og Australia og også Sverige med topp utdannede folk. 
Videre vet vi at Karl Marx skrev og takket Darwin for at han hadde lagt det naturvitenskapelige grunnlag for hans ugudelige økonomi- og samfunnslære! Kommunistiske land gir studenter 2-3 års innføring i Darwinisme før de får fortsette på fagene sine.


Tror "eliten" med makten i landet vårt, at kristenfolket - og spesielt de i Bibelbeltet - er dumme og ikke kan sin naturvitenskap i relasjon til Bibelens skapertenkning - så tar de feil. Og heldigvis vokser det nå fram et sterkt apologetisk miljø - ikke minst på Sørlandet. Og som den offentlige skole utvikler seg - overlater man selvsagt ikke det kjæreste man har - barna - til hedensk oppdragelse. Man reiser like selvsagt heller ikke kloden rundt i misjonen med evangeliet - og overlater Norge og barna våre til Gudsfornektelse. Trodde nesten man hadde forstått det etter oppgjøret i STERN-striden! Dessuten vet vi at vi står på RETTENS og FORELDRERETTENS trygge grunn både nasjonalt og internasjonalt når vi forlanger å få bygge kristne friskoler for å ta vare på barna for tid og evighet. Valget er vår motparts - vi vet på Hvem vi tror og har bestemt oss. Vi følger våre fedre som bygde landet.