Advokat Haga`s konklusjon om kirken og homo-"vigsling"

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.11.15

I Dagen på nett 20.10.15 skriver advokat J. Haga en lengre artikkel som er vel verdt å lese. Den er ryddig, klar og faktaorientert. Artikkelen heter: "Kirkens budskap til de homofile - og til alle andre". Det er godt å se at han understreker at det er en klar sammenheng mellom Skaperen og Frelseren. Det er bl.a. dette en har forsøkt å sette det bibelske lyset på i "Fra Skapertro til Frelsertro"  som er linket på Kommentar-Avisa.no. Du kan også lytte til foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" fra 1978 som dessverre er like aktuelt som noen gang før.


Men les nå advokat Hagas ryddige konklusjon:

"Kan mennesket i det store og hele gjøre som det vil, blir ansvarligheten for Skaperen – for Gud borte. Da er det heller ingen synd mer å bekymre seg om, og heller intet behov for en Frelser. Dette er den store dramatikk i debatten om vigsel av homofile.

Et ja til vigsel av to av samme kjønn – på samme måte som ethvert ja til livsførsel i strid med Guds bud – vil samtidig være et rungende nei til at mennesket står ansvarlig ovenfor sin Gud og Skaper. Det vil dermed være et nei til at mennesket trenger en Frelser.

Den brutale virkelighet er at Den norske kirke står i fare for å tape sitt budskap ikke bare til homofile, men til alle mennesker. Risikoen er at Den norske kirke synker ned til å bli det som Wiedswang antyder; en blanding av eventbyrå, kulturmanager og terapiinstitusjon. En slik «kirke» vil ha lite å bidra med når det gjelder menneskets ansvar ovenfor sin Gud og Skaper."