Yom Kippur krigen i 1973
– 9 arabiske nasjonaliteter deltok i angrepet på Israel

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 12.04.14

Mange mennesker peker på at det finnes ingen Gud – men like usant som den påstanden er er det like sant det som står å lese under fra Yom Kippur krigen (6. – 24. oktober) – der jødene etter menneskelig regnemåte - var i ferd med å møte sin utslettelse som nasjon.
Vi skal kort nevnte 2 hendelser, den ene fra Golanhøydene og den andre en telefonsamtale mellom to statsledere klokken 3 på natten. Hendelsene er nevnt i programmet fra The Middle East Report 14. oktober 2013. (Kilde: “Remember God's hand of protection in the Yom Kippur War of 1973” http://www.youtube.com/watch?v=VJelqz4k29Y&feature=youtu.be )

Golanhøydene
Avigdor Kahalani , en 29 år gammel oberstløytnant, sto med 3 israelske tanks mot ca 150 Syriske tanks et sted på Golanhøydene i oktober 1973 – så stoppet de Syriske styrkene fremrykkingen – hvorfor? Fire skjermdump under teksten her viser hvorfor.

En nattlig telefon
Da Avigdor Kahalani opplevde dette ba og håpet Israel på en utsettelse av de fiendtlige fremrykninger slik at det kunne komme forsterkninger til – men de kom ikke. USAs utenriksminister Henry Kissinger skal ha sagt, under krisens første fase, la jødene blø litt mere. Men Israels statsminister Golda Meir tok kl 3 på natten (antagelig den 9. oktober, etter at Israels atomforsvar var satt i alarmberedskap (se siste avsnitt*) da desperasjonen var total, en telefon til Richard Nixon USAs president og ba om umiddelbar hjelp om Israel skulle overleve. Nixon forteller da at han nærmest hørte stemmen til sin mor i andre enden av telefonen og mintes om hva han lærte av sin mor fra Gamle Testamentet og som en dag sa til sin sønn: «Richard, en dag skal du komme i en posisjon hvor du kan hjelpe og redde det jødiske folk og når den dagen kommer må du gjøre alt som står i din makt.» Og Richard skal da ha sagt at for første gang i hans presidentperiode gikk det opp for han grunnen til at han var blitt president. 
I løpet av kort tid var den største luftbroen siden 2. verdenskrig et faktum og de første amerikanske forsterkningene landet i Israel 14. oktober,
men en tid før dette landet det amerikansk utstyr levert av EL-AL – det israelske flyselskapet! Og man fikk erstattet en del av tapt materiell før
krigens slutt 18. oktober og krigs«lykken» hadde snudd før amerikansk materiell hjelp, men jødene hadde fått mer armslag ved denne støtten og samtidig ble de raskt rustet opp igjen.

*Det skal legges til at Golda Meir gjorde klar sine arsenaler av flybårne atomvåpen (Se avsnittet «Aid to Israel)) for bruk mot Syriske og Egyptiske mål, som en aller siste utvei. Våpnene ble klargjort på en synlig måte som et signal til omverdenen om at nå nærmet det seg en grense for hva de kunne bære som nasjon. USA gav også beskjed til Russland, som truet med sin deltagelse på Syrisk side, at et angrep fra Russland var et angrep på USA.


Skjermdump: Sikkerhetstjenesten i Israel forhørte en syrisk kommandant over en divisjon på Golanhøydene:

 

Avslutningsvis:

Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
T: Petter Dass. M: Norsk folkemelodi.

Herre Gud, ditt dyre navn og ære,
over verden høyt i akt skal være,
og alle sjele og alle træle
og hver geselle
de skal fortelle din ære.

Det er smukt og koseligt at høre

at man Gud ein lebers plikt mon gjøre;
de dyp avgrunder, de grønne lunder
skal Herrens vunder
hver tid og stunder utføre.

Om seg folk anstille vil så slemme.
Guds navn sier at tie still og glemme,
Så skal deg stene og tørre bene
ei være sene
hans navn det rene at fremme.

Ja, far Gud sin ære skal forlise
for skal hav og grummen hval ham prise,
samt og tanteien som løper leien
stenbit og seien
og torsk og skreien og nise.

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud og alle mann var døde,
Om folk forsvimler, i Herrens himler
utallig vrimler
som slår på Cimler sin søde.

Skulle Herren fattes bram og svenne?
Se, ti tusen står for ham og tjene,
Ja tusind gange ti tusind mange
hvis smukke sange
med klang kan prange der henne.

Ti for Gud skal alle kne seg bøye,
de som bor i himlene hin høye.
Og de på jorden i og norden
samt djevlers orden
som dømt er vorden til møye.

Høyen hall og dypen dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike.
Hvert bjerg og tinde skal slett forsvinne,
men Herrens minne
til tusind sinne skal stige.