Verdens stater i løgn mot Israel

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.12.14

 

I alt 135 land godkjenner nå den ”palestinske stat” - som er det rene tøv, ja verre enn det: en blank løgn. Det finnes intet palestinsk folk, eller land eller president eller historie til et slikt folk. Det hele er en konstruert løgn for å ramme Guds folk med propaganda - umuliggjøre dem, ja, kriminalisere dem - for så å gå til angrep på dette forferdelig land som er rasistisk, undertrykker og forstyrrer verdensfreden.

 

Nå er disse med på godkjenningen: Største delen av Asia, Afrika minus en stat, Russland, Sør-Amerika minus en stat, en rekke av de Øst-Europeiske statene er mot, Midt-Østens stater osv. Nord-Amerika er stort sett ikke med, heller ikke England og de fleste av de store europeiske statene og i Norden er Norge og Finland ok, mens Sverige har godtatt denne løgnen. (Nå har de regjeringskrise etter 30 dager) Hvor lenge de store statene i Europa vil holde igjen - er det vanskelig å si - men en frykter at det ikke vil gå lenge før de også faller som en moden frukt for ondskapen for han som har som program: myrde, stjele og ødelegge. I desember røk også Frankrike. Og at de kan gjøre dette etter alt de vet dette lille gjennomtreskede folk har gjennomlevd. Det er en brutalitet som er aldeles ufattelig og vitner med Skriften om at verden ligger i det onde.  Ufattelig!

 

Det er ubegripelig at slikt kan skje av stort sett utdannede folk som inderlig vel vet at dette ikke er sannhet. Er det da rart at verden går fra den ene krisa til den andre når de ledende omgås sannheten på en slik måte. De hever ”tumleskålen” (Sakarias 12) og tømmer den med fryd, synes det!

Men det aller verste er at det vitner om total mangel på kunnskap om og på hva Bibelen sier om den situasjonen som nå utvikler seg, og hva den vil føre til for de nasjonene som samler seg og angriper Israel og Jerusalem.

Det vil gå dem forferdelig galt.

Dernest vil de måtte erkjenne at det finnes bare én Gud og det er Israels Gud - akkurat som farao i sin tid.

De vil tvinges til å innse at Guds Ord er sannhet til minste tøddel og det Han har sagt, det gjør Han!

De vil måtte innrømme at Israel er jødenes land og skal beholdes av dem og utvides til grenser som Gud har satt.

De vil måtte innrømme at deres store flertall ikke betyr det minste grann når Skaperen selv taler til dem i Sin vrede. Salme 2. Les den!

De tror de hersker over skaperverkets store ressurser - men de vil få kjenne at skaperverket hører Herren til - og når folkene reiser seg mot Skaperen reiser Gud skaperverket mot dem. Katastrofene vil stå i kø!