Varaordfører Bast og Nürnberg.

Varaordfører Bast og Nürnberg

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 29.01.14

En varaordfører fra Larvik i partiet Venstre ønsker, at fastleger som ikke ønsker å bidra til at barn drepes i fosterlivet, skal overkjøre sin samvittighet i abortsaken. Han ber legene å
bryte den grunnleggende skaperrett som et hvert individ har, og som er nedfelt i naturretten, gammel norsk rett og Grunnloven som ut fra sitt menneskesyn i § 2 (før 21. juni 2012)) om at vårt fundament er den "evangelisk lutherske tro" dvs. i lovsammenheng dette menneskesyn som sier at et menneske er mer verdt enn hele verden og skal ha sine retter. Dette mener jeg er en betydelig verbal råskap av en varaordfører.

Bast kjenner ut i fra intervjuet i Østlands-Posten (27.01.14) ikke godt til den
Hippokratiske lege ed, her er da en meget vesentlig del av den:
«Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv. Ei heller vil jeg gi noen kvinne en substans som fører til at hun aborterer. Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren.» De leger som sier Nei til abort (nei til henvisning og nei til abort) og Ja til Livet har lovet dette!
Bast kjenner tydeligvis heller ikke til hva som ble sagt i
Nürnbergprosessene 1945/46 - der krigsforbrytere (bl.a. under tiltale for “Forbrytelser mot menneskeheten”) prøvde å vri seg unna med at de sto under kommando av overordnet som ba dem drepe etter tysk lov. I Nürnberg konkluderte man med at ett hvert menneske selv har et ansvar for hva det gjør og må dømmes ut i fra et selvstendig gjennomført valg og er altså fullt ut ansvarlig for egne handlinger. Naturretten lå til grunn.
Denne mangel på menneskesyn (både på barnet og legers samvittighet) som Bast her fremfører er, etter min mening, ren kulturmarxismen fra
Frankfurtskolen, som preger hele samfunnet snart. Det er, slik jeg ser det, uttrykk for en råskap som vi her i Norge var noenlunde fri for etter 2. verdenskrig frem til kulturmarxismen inkl feminismen la Sannheten under jernhel og satte inn hele sitt skyts mot familien, skolen og Rettssamfunnet.
Hva med å vise de vordende fedre og mødre denne korte videoen Baby Growing in Mommy's Womb' Life is a Miracle! (søk i Google) - og si at vi støtter dere og sier at dette skal vi greie og samfunnet står 100 % bak dere og barnet!

En jeg kjenner fikk spørsmålet: Hva ville du tilrådd om dattera de ble voldtatt og ble gravid? Han svarte: Hva ville du «gjort» om din mor aborterte deg? Underforstått når barnets egenverdi ikke påregnes har barnet blitt rettsløst – selv med et unikt DNA, og med en «verdi» i form av at mor lar livet bli bevart.

Hva skjer så ved neste korsvei? Muligens: “Bast ber sykehjemsansatte nekte eldre pasienter over 90 år vann og mat”. En politiker kan ikke tvinge løgnen på mennesker og en lege sitter ikke med lisens til å drepe – husk
Nürnberg!