"The missing link religionen"


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 24.04.14

 

Som naturvitenskapelig utdannet er det egentlig pinlig å være vitne til et akademia i Norge som har rullet ned gardinene og satt
på skylappene bl.a. innen fagdisiplinen geologi med sin religiøse tilnærming til tidsangivelser på de ulike geologiske lag der metodene
står til stryk pga bruk av sirkelargumentasjon og selektiv utelukkelse av data fra ulike dateringsmetoder.

Dette er ikke noe nytt og hedenskapet har til alle tider drevet med å bortforklare at Den treenige Gud har Skapt alt fra intet. Han skapte på 6 vanlige dager av 24 timer, slik det tydelig er beskrevet i bl.a. 1. Moseboks kapittel 1. Går du inn på flere av linkene under finner du både nevnt vanlig kunnskap både fra biologien og kjemien som stemmer helt overens med Skapelsen beskrevet i Bibelen. Syndefloden ser vi også spor av over hele kloden i kull/olje- og gass forekomster, samt de millioner av fossiler vi ser i det som kalles den kambriske eksplosjon – denne fossile kirkegård oppstod da Syndefloden traff med en voldsom global kraft. Men mange geologer – ikke alle – hevder det er mer en 500 millioner år siden.

Noen hevder – at døden kom inn før Adam og Eva i edens Hage – men det stemmer ikke med Bibelen, for Syndefallet skjedde i Edens hage og der og
da kom synden og da døden inn i verden som ble lagt under forgjengelighet.


For forskningen er det en tragedie, resultatmessig, at vi siste 200 årene (og enda lengre:
The long way against God.) har vært så ens-sporet når det er satt opp hypoteser. En kjenning av meg skrev det slik for noen dager siden: «En vitenskap som står foran to muligheter for at noe har skjedd eller skjer og så utelukker den ene muligheten før de forsker er ingen vitenskap det er propaganda. Ved å sette muligheten for en skapelse ut fra Bibelen for en umulighet uten å forske på den er det ikke reell forskning.»


Det er mange som leter etter the missing link – men få tenker på (og noen vil ikke tenke på) at den linken de mangler finner de om de åpner Guds Ord Bibelen – der kan de lese hvordan verden ble til og hvordan verden skal forgå. Men, hovedformålet med Bibelen er at alle mennesker skal bli frelst – men da må mennesket gi Gud rett i at det har syndet og be Herren om tilgivelse – da kan frelsen bli det til del og evigheten i Himmelen også og ikke motsatt den Evige Fortapelse.


Verdens Gang skrev om forskningen etter «Big Bang» ved CERN, følgende 28.05.2007: "Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det." Farid Ould-Saada er professor ved Universitetet i Oslo. (De leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne!)Nedenfor har vi samlet noe stoff fra ulike medier om evolusjon og Skapelse:


Per Bergene Holm omtaler manglende tiltro til Bibelen slik den 22. april 2014:
http://www.dagen.no/2014/04/22/meninger/big_bang/debatt/evolusjonslaeren/235196

Jørgen Høgetveit har noen kommentarer på saken den 23. april 2014:
http://www.dagen.no/2014/04/23/meninger/kronikk/gud/jesus/235470

 

Undertegnede har et foredrag om bl.a. dateringsmetoder, den kambriske eksplosjon med mer publisert i 2006:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Skapelsesseminar_Hornnes-alt_stoff/Skapelse_eller_evolusjonseventyr-18.03.2006.pdf

 

For den som ønsker mer stoff kan de klikke seg inn her, fra bl.a. et seminar i Evje og Hornnes i Aust-Agder i 2006:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm

 

I halvannet år i 2002-2004 gikk det en debatt i flere norske aviser om evolusjon vs Skapelse – du finner 32 artikler av disse her:
 http://www.kommentar-avisa.no/Skapelse,-nytt-og-arkiv/Skapelses-debatt-2003-2004-artikkelsamling-arkiv.htm

 

Her finner du bl.a. flere oversatte artikler om temaet av fagfolk fra bl.a. USA:

http://www.kommentar-avisa.no/Skapelse,-nytt-og-arkiv/Nytt-stoff/Nytt-stoff-2005-og-videre/OVERSIKT-NYTT-STOFF-2005-og%20videre.htm

 

 

 

Så kan en avslutningsvis tenke litt over denne illustrasjonen:

Kilde for bilde:

www.jewsnews.co.il/wp-content/uploads/2014/02/evolution.png