Tenk om Norge ble med på vinnerlaget!


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 22.02.14

Jødisk National Fond (JNF) arrangerte nå i januar busstur i Negevørkenen for sine konsuler/ambassadører i mer en 100 land.
Dette for å gi de førstehåndskjennskap til den oppbyggingen som nå foregår i den delen av Israel som utgjør ca 70 % av dagens Israel.
Negev er nå satsingsområde nr 1 - for å få plass til sine innbyggere og restaurere ørkenen.

Her er det helt sikkert plass ved en ny tur også for den norske ambassadøren om de tar kontakt. Det hadde jo vært
hyggelig for Norge å få
god innsikt i hvordan kompetansen på verdens problem nr 1, nemlig mangel på grøderik
jord, mangel på skog og mangel på vann
nå skyter ytterligere fart! Tenk om Norge ble med på vinnerlaget!

Film fra ambassadørenes tur I Negev:
https://www.youtube.com/watch?v=tXAC_RL37qM&feature=youtube_gdata_player