Stortinget uten mat og forsvar?

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 31.05.14


Det mest fundamentale som myndighetene har ansvar for i en nasjon, er å sikre landets grenser med ro og orden innad i folket og sikre folket det mest fundamentale for liv og helse: nok og rett mat. Intet av dette makter hverken den ”rød-grønne” regjering som har latt landbruket dø en sakte død, og den ”blå-blå” som tydeligvis henviser hele bondestanden til kirkegården i sin lett harselerende tale som aldeles ikke kler en statsråd.


I denne omgangen skal jeg stoppe ved landbruksforvaltningen, men bare kort nevne at forsvar har vi knapt å regne med i dag. Hvordan beredskapen er, så vi i Utøyaskandalen og de 5 krigsskipene til milliardbeløp ligger mer eller mindre ved kai, og et av dem fungerer til å plukke reservedeler av! Nye jagere, er enda ikke på plass. Hæren er på ca 3 000 mann – i et Europa som er på vei inn i dyp ubalanse, med sterkt russisk press mot Nordkalotten og Baltikum. NATO er på vingene over de landene daglig. Men Norge sover som i 1914 med Gunnar Knutsens skyfrie himmel og den samme store overraskelse da tyskerne seilte inn i fjordene våre i 1940.
Men så matforsyningen:

At de to mer eller mindre trillrunde bydamene (Solberg og Jensen) ikke hadde mer forstand på ledelsen av statens fundamentale anliggender enn å tilsette Listhaug – er skremmende. Hennes erfaringsområder er visst oppvekst på et lite småbruk på Vestlandet og behandling av driftstilskott på Landbrukskontoret en tid. Hva i all verden gir det av kvalifikasjoner til å styre forvaltningen av Norges naturressurser for å fremskaffe mat, råstoffer og miljø. Og vanlig respektfull høflighet overfor en stor og viktig yrkesgruppe synes det lite av også. Man snakker ikke mot forhandlingene før de er begynt. Man fleiper ikke med bønder og begravde mennesker. Det er direkte mangel på litt folkeskikk.
Selve avtaleverket er jo en skandale både for matproduksjonen på de mange småbruk som det er suverent flest av og som vi er helt avhengige av for å løfte matproduksjonen som de alle lover de skal få til.
Jeg kan garantere at den videre nedlegging av bruk på Agder vil skyte voldsom fart og deres matbidrag vil vi mangle. Når bare de over 50 mjølkekyr får litt øket inntjening, så vi ingen av dem i Setesdal. Når heiene overlates til rovdyra, går det samme veien med mat fra dem. Nedbygging av verdifull kornjord i Østlandsområdet og ikke lite heller på Jæren og Trøndelag fører oss samlet mot ukultur og sultstupet. Kjøttet man støtter seg til av gris og kylling, har en betydelig fòrtilgang på det store tankskipet som kommer fra Brasil en gang i måneden. Kornsiloer har vi knapt å snakke om. Ikke det en gang ordner politikerne våre.

Hør hva den gamle landbruksdirektøren i Rogaland sa ved direkte spørsmål av en bondelagsformann for noen år siden: ”Eg er så gamal at eg trur er slepp det, men du kjem til å oppleve sult.” De kreftene som fører oss dit, er i slekt med den sentrale tjenestemannen som i en beredskapsdebatt sa: EU er så sterkt at ingen våger å angripe det, og de har nok mat. Ergo trenger ikke Norge noen av delene er tankegangen. Vår selvforsyning er nå under 40 %. Nifst å være nordmann under slike regimer.