Spiser du kylling?


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.09.14

For få år siden var det ikke slik i Norge som beskrevet her:
«Enn så lenge har vi klart å sanere bort den resistente MRSA-bakterien i svineproduksjonen. Men det er resistente bakterier i annenhver kalkunfilet, ifølge Anne Margrethe Urdahl ved Veterinærinstituttet. Hun forsker på resistente bakterier og antar at forekomsten er høy også i kylling. Hun sier til Dagens Næringsliv at når hun selv skal steke kylling, fisker hun fileten opp av pakka med en gaffel og legger den rett i panna.» (Kilde: «De farlige bakteriene» av Kari Gåsvatn, Nationen 22.08.14) (Understrekning av red.)

I ett kompendium på Norges Landbrukshøgskole fra omkring 1980 sto det å lese at den mest effektive måten å hindre inntransport av smitte, som vi her i Norge var forskånet for, var å hindre import av bl.a. livdyr. I Danmark leser vi nå at 4 dansker siden 2012 har mistet livet fordi de spiste bakterielt-multiresistent (MRSA-bakterier) infisert svinekjøtt – og muligheten til å bekjempe infeksjonen med antibiotika er sterkt redusert.

Utviklingen fra ikke resistent bakterie til multiresistent bakterie bunner i at matprodusentene får for lite kroner per kg kjøtt og dermed har de ikke råd til at grisen blir syk. Dermed brukes antibiotika i vann og fòr og sakte men sikkert utveksles (horisontalgen-overføring) resistentgenene slik at mennesker i en del tilfeller kan miste livet. Og disse bakteriene kan også smitte mellom mennesker! Forbruker som her betaler for lite for kjøttet er altså medskyldig i egen sykdom og staten som gir uholdbare rammebetingelser for nasjonal matproduksjon er det samme. Samtidig reiser vi verden rundt og møter alle typer bakterier og virus! 
Jakob Møller-Jensen forklarer oss her mer om antibiotika resistente bakterier: 
Angreb fra mikroverdenen - Jakob Møller-Jensen)
Mer om bakterier og virus finner du her oppdatert av
 Henrik Westh, professor, overlege, dr.med., spesiallege i klinisk mikrobiologi:
Bakterier og virus.

 

 

Tiltak på kjøkkenet
I noen korte setninger skal vi nevne noen hygieneregler:
Hjemme i det norske kjøkken blir vi nå tvunget til å heve mathygienen betydelig og vokte oss vel for å blande kjøkkenredskap og skjærefjøler når vi tilbereder grøntprodukter og kjøtt. La en del av redskapen gå rett i oppvaskmaskinen og unngå å smitte ned håndgrepet på oppvaskmaskin, skuffer og skapdører under matlagingen! Regelmessig vasking av de samme håndgrepspunkter er viktig.
Gjennomstek alt kjøtt (nok varme over tid!) og bruk den samme stekespaden i samme stekepanne under hele prosessen. Og så skal vi ikke glemme at det er forskjell på hvilke kjøttslag som har størst risiko for slike bakterier og det er også fremdeles stor forskjell på hvilke land råvarene kommer fra, MEN gode vaner fungerer både på smittet og ikke smittet kjøtt og vi vet ikke alltid hva som er hva!!! Bladgrønnsaker har man undersøkt og konkludert med at mer enn 95 % av bakterier blir vasket av ved å skylle med rennende rent vann. Men, det er også fornuftig å skylle andre grønnsaker, før en skreller og kapper dem opp.
Kluter til rengjøring på kjøkkenet må man også tenke grundig gjennom hvor brukes og når de skal rett i vaskemaskinen. Kjøkkenhåndklær er også viktig og ikke bruke feil for der er alle innom og tørker seg - det innebærer at en skal vaske seg grundig med såpe og varmt vann før en tørker seg og håndkle bør byttes ut relativt ofte.

Kombinert med god håndhygiene gjennom dagen og økt fokus på hvor en kan spise ute, har man i hvert fall økt den forebyggende hygiene-tenkningen og praksisen, slik at risikoen for alvorlige infeksjoner reduseres. Og i sammen med en regelmessig livsførsel og nok søvn, slik at immunforsvaret er i god funksjon, kan man møte hverdagen noe enklere.

Saken er at det ikke lenger «bare» er de med redusert immunforsvar som barn, syke, gravide og gamle som er mest utsatt for bakteriefloraen rundt oss – FOR når multiresistente bakterier kommer oss nærmere da bør vi alle være godt forberedt for da hviler kroppens forsvar i betydelig grad på kroppens eget immunforsvar!