Sosialismens norske mediehus – islams talerør


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.11.14

Lars Gule (Høgskolen i Oslo og Akershus) har mange mikrofonstativer i norske redaksjoner, slik også Mads Gilbert med flere slike ytterliggående personer har. Gule forfekter nå i mediene to ting: Mer islam i skolen og han anbefaler norske lærere å gi blaffen i kristendomskravet på 50 %.
Tidligere har samme mannen omtalt § 2 i Grunnloven som den viktigste § å få fjernet. 21.05.12 ble § 2, basisparagrafen for Norge gjennom 198 år demontert og kristenfundamentet fjernet. Vi er på vei til Sharia-lovgivningen under Koranen, godt hjulpet av Gule og til stor ulykke for barn, kvinner og menn.
Gule følger altså opp forkvinne, Hadia 
Tajik, i justiskomiteen på Stortinget og muslim som ber staten spre Koranen til alle muslimer  for å unngå radikalisering. For sier de, det er kunnskap om Islam vi trenger.
I boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5, leser vi et motsatt bilde av de ytterliggående Gule/Tajik. Gabriel, var professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Og, han skriver i sin bok: ”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.”
Videre
skriver han: ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Ukjent for Tajik? For Gule?
Mark
Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.
Jeg vil sterkt anbefale Ola Nordmann og få inn mer kristendom i skolen og ikke støtte seg til bl.a. et arbeiderparti som har sin historie bl.a. fra Utøya der de fysisk gjennom flere år tok i mot terrorister fra Midtøsten (bl.a. al-Fatahs ungdomsorganisasjon – al Fatah er største gruppa under PLO og er konsultativ medlem av den Sosialistiske internasjonalen (SI)
) til dialog. Og Jonas Gahr Støre hadde senest i 2006 besøk av flere sentrale Hamas terrorister i Norsk UD. Hverken Lars Gule eller Tajik er kritiske til totalitære ideologier og religioner – men de er kritiske til kristendommen – som la fundamentet for et av de frieste demokratier i Europa og kanskje verden - der menneskerettighetene blomstret i praksis. Nå vil de rive nasjonens fundament – la dem gjøre sitt verste så skal vi andre gjøre vårt beste! Amen.