Skaperen var ingen Designer    

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 04.04.14

 

Det underlige er at når man skal ta oppgjør med vranglæren – så er det ikke ofte en ser at man går helt tilbake til der mang tok feil – og slår inn på rett vei. Man blir litt mer konservativ, men ikke bibelsk – eller si ortodoks. Og konservative har vi alle avskygninger av, men bibelsk blir det likevel ikke. Dette ser en på en rekke områder – og det var cand theol N. O. Vigilius (DBI) som første gjorde meg oppmerksom på dette – og at det hjalp lite å gå litt tilbake på feil vei – man kom likevel ikke fram til målet før man gikk helt tilbake til der man tok feil og slo inn på rett vei…

Slik også med Intelligent Designe kontra Bibelens skaperteologi som ikke operer med noen Designer, men med en skaper som det står skrevet. Han – Jesus som var fra begynnelsen – og SKAPTE himmel og jord. Ikke ser jeg det i GT, hverken i 1. Mosebok eller 2. Mosebok 20 hvor noe av det er skrevet med Guds finger, ei heller i NT og aldeles ikke i Rom 1.

ID operer med en designer som på en måte skisser opp på hvilken måte utviklingen skal ha gått og går – så vidt jeg har forstått dem – over lang tid. Men dette sier da ikke Bibelen.

Bibelsk skaperteologi – læren om hvordan Gud skapte himmel og jord og skapte alt på 6 dager av vanlig lengde og at jorden er ca. 6000 år gammel. Dette mente Luther og Spurgeon. Jødene regner med at vi er kommet til ca. år 5742. Dette bryter dramatisk med evolusjonslæra og er en reell trussel mot den – derfor blir reaksjonene så hatske når alle andre ”teorier” kolliderer med denne bibelske Sannhet. Om man godtar det - får en rekke farlige konsekvenser bl.a. at:

- Bibelens Ord skal ikke følges til punkt og prikke som den hele og fulle sannhet innblest av Gud.  

- døden kom ikke inn p.g.a. Adam og Evas fall som krevde at Gud ga oss en ny og rettferdig Adam som rettet opp det den første Adam hadde forbrutt

- Gud blir bortvist som skaper, bortforklart og etter hvert henvist til døden og alt blir tillatt. Menneskets fornuft overtar forvaltningen av alle relasjoner

- historien blir totalt forkvaklet om Skapelse, Syndefall, Syndeflod og Babels tårn med språkforvirring og spredning og folkeslag i nasjoner osv osv. M.a.o. undergraves hele den bibelske virkelighetsbeskrivelse og selvsagt at Gud er allvitende, alle mektig og alle stedsnærværende og har en klar vilje med Sin skapning. Hele skaperteologien med ordninger legges stein død og får de konsekvenser for folkene som vi ser i alle de lover og ordninger som nå bit for bit innføres og den gamle bygd på ”evangelisk- luthersk” fundament drives bort til fordel for u-lover som vi ikke kan leve med. Hvorfor vil vi rote til livet, familiene og nasjonene på denne måten, og dø?

 

Hvorfor er dette så farlig ikke å forholde seg rett til? Det kan du lese under:

Jesus som Skaper og skaperordningen fra 1. Mosebok 1- 12, selve fundamentet som alt hviler på, noe vi virkelig får oppleve virkningen av i dag. 

Hør nå nøye etter hva for eks. Leif Nummela sier i boken ”Bibelens røde tråd”: ”Skapelsen er det første Bibelen lærer oss. Deretter understrekes budskapet overalt i Bibelen, hele boken igjennom, helt fram til slutten. For eks. tales det om skapelsen følgende steder: Salmenes bok 8, 19, 29, 104, 139 og 148; Jobs bok 12,7 – 10,38. Apostlenes gjerninger 17,24; Romerbrevet 1,19-32; Hebreerbrevet 1,2-3; Åpenbaringsboken 4,11 og mange andre steder steder. Skapelsen er basis for alt annet som står i Bibelen om Gud gjerning i verden. Ettersom Gud er verdens skaper, kan han gjøre under og blande seg inn i utviklingen av menneskehetens historie, slik som han også igjen og igjen har gjort i løpet av frelseshistorien.” (Uth av meg)

 

Gud skal etter Bibelens ord være allmektig, allvitende og allestedsnærværende – en kraft som – da han var her på jord - gjenskapte råtnende celler på Lasarus og ga han livet kun ved Sitt Ord, la høye bølger flate og stille, mettet tusener med litt brød og fisker, reiste en gutt opp av døde, ga blinde synet igjen og stod selv opp fra det døde, osv. osv. Han viste oss sin SKAPERMAKT.

 

LYS og www.Kommentar-Avisa.no har en rekke artikler som med solide kilder dokumenterer at dette sier Skriften i nevnte Mosebøker og intet annet. Det er ingen seriøs hebraiker over hele verden som mener noe annet, mens det i Norge er noen ganske få som har innsett dette med betydningen av ung jord og 6 dager. Les deg gjerne opp på Creation og AiG m.fl.

 

AKF/Krossen Media har oversatt flere hefter om saken – samt omsetter en utmerket DVD-pakke på 5 DVD-er som mener nettopp dette. Den heter ”Adam og Evalution” og koster kr. 400,- + fr. Vi har lagt ned mye arbeid i kampen mot denne farlige forførelsen som er en del av våpenarsenalet til Frakfurthskolens ødeleggende arbeid i Vesten og Norge – og derfor trenger et kraftig og utholdende motangrep. Da nytter det ikke med delvis nedkjemping – for til syvende og sist er det ikke vår kamp som er avgjørende her, men om vi holder oss til Guds Ord alene – så vil Han stride for oss og gi oss nødvendig beskyttelse når djevelen raser fordi han mister sitt bytte.  Se hva Johannes skriver til menigheten i Filidelfia (3,8): ”Jeg vet om dine gjerninger; se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn”, ikke vitenskaplige mennesketanker hvor rette og gode de enn måtte være. Noen av Satans synagoge skal komme” – men de skal komme og måtte ”falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg.” Det sier Herren til de som ”dog har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn”.

 

(La meg likevel avslutte denne skarpe tilrettevisningen med at jeg skiller likevel skarpt mellom de med en ”villig ånd” som forandrer syn når de hører det og blir det forklart – også om de trenger tid - og de som forherder seg og kjemper videre som for eks. Dawkins.)

 

* * * * *

 

Tilleggsinformasjon om Designer (Intelligent Design)

(Hele foredraget finnes her: Hvilke konsekvenser får praktisering av darwinismen i samfunnet?)