Sikker på andres skråsikkerhet?

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveitwww.Kommentar-Avisa.no – 30.04.14

 

Det er Dagen for 29. april -14 som har følgende overskrift: ”Advarer mot bibelsk skrå-sikkerhet.”  Så kommer en rekke påstander hvor man ”advarte mot lettvint argumentasjon fra kristne som tror jorden ble skapt på seks dager.” Videre: ”Man avfeier vitenskap og ikke ønsker å sette seg inn i det man faktisk diskuterer, sier han” Ottosen.
Jeg har lest hva Ottosen skriver uten å bli særlig klokere av hans omtale av andres ”skråsikkerhet.” Jeg vil anbefale han å være ytterst konkret og orientert mot fakta om hva for eks. det hebraiske ordet ”yom” faktisk betyr. La oss nå få dokumentasjon, ikke tomme ord. Slå gjerne opp 2. Mosebok kp. 20 også. Vi har vår viten fra hebraikere – og kommer gjerne tilbake til det. Undersøk grundig hvordan fossiler dannes og hvorfor deres alder på milliarder av år undergraves både av vitenskapen og praktisk erfaring.  Hvorfor dannes ikke fossiler i dag? Sjekk gjerne opp hvorfor man finner dinosaurer med elastisk vev og blodlegemer i dag, når de skal være milliarder av år. (Så vidt jeg vet var det kun Guttorm Raen som skrev rett om dem i sin bok om Job) Hvorfor finner vi enkelte lange trær som går tvers gjennom de sedimentære lag som skal være dannet gjennom millioner av år, lag på lag? Vær vennlig å slutte med å snakke til andre om at de må vite hva de snakker om før de snakker – vis heller selv at dere vet noe og fortell oss om det. Bare dette som noen få smakebiter.

 

Så er det dette med at Bibelen ikke er noen ”lærebok i naturvitenskap” i diverse varianter. Det har vi hørt igjen og igjen – og det blir ikke sannere av den grunn. Skaperen – Jesus - var fra begynnelsen og alt er blitt til ved Ham av alt som er blitt til – Han som ved Sitt Ord alene gjenskaper råtnende celler og gir Lasarus livet igjen – vel bevitnet som også Jesu oppstandelse er. Er ikke dette bare veldokumentert vitnesbyrd om en som har full makt og kontroll over det Han har skapt? Han gikk også på vannet, skapte ”brødet fra Himmelen” født i Brød-huset med store hvetemarker rundt – forutsagt av Mika - mettet tusener. Aktuelt spørsmål er også: Gjorde Gud feil da Han utslettet Sodoma og Gomorra eller var det en adekvat reaksjon på å ødelegge livets ordning?  Karantenebestemmelsene mot spedalskhet – gjettet de seg til dem? De ble brukt mot Svartedauen i Europa da intet annet hjalp. Når Herren uttaler seg om historiske og naturvitenskaplige ting, skulle man ikke tro at Han har kunnskaper om Sitt skaperverk og meddeler oss det på rett og forståelig måte – som sann vitenskap også bekrefter.

 

Så kan jo flere av dere forklare hvordan Moses – som var oppdradd i Egyptisk helsekunst – som vi vet var den rene elendighet – fikk sine glimrende profylaktiske (forebyggende) forskrifter som å vaske hendene under rinnende vann tre ganger og soltørre dem når lik o.a. var rørt ved, bare spise kjøtt av drøvtyggere som hadde klauver som var kløvd helt gjennom, og ha et sted utenfor leiren med en spade som bare skulle brukes til å grave et hull hvor man skulle la falle ned avføring og urin og grave over. Forklaring utbedes?
Prøv også og finn ut hvorfor kaninen omtales som drøvtygger, noe bare Olav Valen-Sendstad stod fast på fordi det stod i Bibelen og fikk rett. Moses kunne selvsagt ikke få informasjon om bakterier som stafylokokker etc. av Han som hadde oversikten, men fikk meget gode praktiske naturvitenskaplige råd ut fra løftet i 2. Mosebok 15, 26: ”Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren din læge.” Forskrifter som radikalt hadde endret helsesituasjonen i u-landene om man lyttet til dem. Det er god profylakse med omskjærelsen på den 8. dag, også en meget korrekt dag? Hvorfor?

 

Så kan dere drøfte cellens oppbygning og DNA-streng på 3 fot med en kunnskapsmasse tilsvarende 1 000 bøker a 500 sider med minste skrift, kopierer seg selv på 20 min osv. (Wilder Smith 3 dr. grader) Cellen og strengen er materie, men hvor kom denne fantastiske kunnskapsmassen fra som styrer oppbyggingen og driften av alt levende liv? Små feil gir katastrofer. Blir man ikke ”uten unnskyldning”. Og slik kunne man fortsette i det uendelige med fakta. Kunne vi få høre noe om det – om dette SANNHETENS ORD – som basis for Guds store frelse.

Om lovgivning sier Skriften hadde ingen andre folk maken til: den rette frihet og orden. Skriv gjerne litt om det også i det Herrens år 2014. Kikk gjerne på Salme 147 v. 19-20. Rabbineren i Oslo i 1906 var begeistret for Gr.l. og frihetsånden som skapte den på basis av Sinailoven.

Vær så snill å la oss få høre fakta fra Bibelen og Skaperens verk og sammenhengende argumentasjon bygd på fakta. Glem heller ikke jødenes bibelbaserte gjenreisning av skaperverket, Guds bolig for menneskene. Når vi studenter visste foreleseren pratet, gadd vi ikke møte, men faktafolk samlet fulle auditorier. Takk til Furnes som nå synes å være inne på bibelsk sikker grunn med basis i ung jord og 6 dagers skapelse. Da lukkes dørene for all utvikling over milliarder av år. Selv sier bl.a. annet en kraftig motstander ved Harvard at dette er deres viktigste fundament. Dagendebatten om dette finner du på Norges Kommentar-Avis.no og IKrist.no, der ligger mange titalls artikler (med faktaopplysninger) fra debatten i 2002/04. Akademiet for Kristen Folkeopplysning har også en god del veldokumentert stoff om Bibel og vitenskap.

 


******************

Tillegg:
Gud og Darwin linker  (Se blant annet «Stein og Bein» som gjennomgår dateringsmetoder, fossiler etc)