Sangen «Løft flagget høyt»: Inn i kampen mot avkristningen


Intervju med Jørgen Høgetveit – desember 2013


- Hyggelig og godt om kristne kor, menigheter, lag og foreninger over hele landet kunne stemme i «Løft flagget høyt» som motvekt mot de som vil fjerne korset og avkristne landet, blant annet ved å fjerne korset i det norske flagget og mange andre sammenhenger.  Det sier Jørgen Høgetveit.


I den siste tiden har det vært en stor debatt etter at en programleder i NRK Østlandssendingen er blitt nektet å bære et lite kors.  Høgetveit mener at dette er svært alvorlig. Det er en trend i dette.  - Vi er et land med korset i basis i 1000 år.  Og da er det uhørt å nekte noen å bære et slikt kors offentlig, sier Høgetveit.

 
Men han trekker saken enda videre og ser den i et enda større perspektiv.  - Det er etter mitt syn ikke tvil om at det er krefter som vil ha bort hele det kristne fundamentet her i landet i menighet og samfunn.  Dette er et lite mindretall som bl.a. består av ateister og venstreradikalere.  Disse er i posisjoner slik at de lett får gjennomslag over folkeflertallet. De vil på område etter område fjerne det kristne fundament.  Korset i politibilene skal bort.  Korset i flagget til det norske fotballandslaget skal bort.  Korset i det norske flagg skal bort.  Grunnloven er endret. Og slik kan vi fortsette, sier Høgetveit og fortsetter:

- Det enkeltpersoner, kor, menigheter, lag og foreninger utover i landet nå må ta opp i bønn og samtale, er hvordan vi skal snu denne utviklingen.  Nå i år 2014 minnes vi 1814 og vår gamle arv som skal fornyes ikke raseres. Vi må ikke bli en nasjon som vender oss bort fra Gud og Hans velsignelse.  I denne forbindelse håper jeg sangen «Løft flagget høyt, det gamle korsets fane» kan være et redskap for å snu utviklingen. ”Ved korset skal vi seire”. Og toner og sang gir ordene en ekstra bærekraft.  


Høgetveit viser til at NRK for et års tid siden forsøkte å fjerne Fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland» fra morgen-sendingene søndag morgen, men at store protester fra folk over hele landet førte til at NRK snudde. De har prøvd seg flere ganger. Det viser bare hvor man vil.

 - På samme måte er det med kampen for å fjerne det kristne korset på det ene området etter det andre her i landet.  Dersom vi kristne nå bestemmer oss for å stå sammen og ta opp kampen på korsets grunn, skal vi lykkes.  Derfor håper en på et samlet løft fra kristenfolket over hele landet, som synger de gamle korssanger og tar med seg også denne nye sangen i striden. Det vil bli en god røst i folket, sier Høgetveit. 


Sangen begynner slik:
«Løft flagget høyt, det gamle korsets fane. Til fritt det vaier over Norges land.» Sangen forsetter med å tale om fedrenes frihetslover, om ”Et frihetsverk med Kristus i vår midte. En evangelisk arv – og Guds verdi.” Og slutter med takk til Gud slik: ”Frihet med korset Sitt har vunnet, og blodet rødt i flagget vårt har malt.” 

- Tenk om store kraftig mannskor, andre kor, menigheter til enkeltsangere kunne bære budskapet utover landet. Sangen er allerede benyttet på 17. mai i USA, på Bildøy Bibelskole og sikkert en rekke andre steder uten at jeg har fått tilbake-melding.   Sett i gang - la makten få høre hva vi folket vil: Ved KORSET skal vi seire over ondskapens åndehær og deres handtlangere i landet. «Et Guds Ord kan han binde», sier Jørgen Høgetveit.

- Han opplyser til slutt at AKF har sendt ut en 8 s. brosjyre som heter ”To hundre års jubileet for Norges Grunnlov”. Det er sendt Kongen, presidentskapet, alle stortingsrepresentanter og statsråder. Sangen med noter står på baksiden under ordene: ”Ved korset skal vi seire!”

Både tekst og melodi er skrevet av Jørgen Høgetveit. Og interesserte kan finne både tekst og melodi på internettadresse: Kommentar-Avisa.no

 

Tillegg

 

Utdrag av Martin A. Hansens dikt "Der brænder en ild",
fra sommeren 1944, trykt i "Frit Danmark" året etter.

 

De sparked ham,

Knuste hans Træk,

slog ham, pinte ham, vred ham,

skød Bly gennem  hans Hoved,

som Gud gjorde saa rigt,

døded`med skident Bly hans Hjerte,

som fra Skaperen var stort og hedt.

Men du har næsten glemt det

paa et halvt Aar,

dvaske Landsmand.

 

Nei, saa en Tur paa Bakken,

En Plade paa Grammofonen,

en harmløs lade om national Enighed

fra en Talerstol, der skammer sig,

behængt med Flag, der skammer sig,

Nei,saa en Skovtur.

Nei, tusind Kroner for en Køretur

med Tyskere.

Tobak fra Englænderne i Stedet for Bomber.

Elskværdigere Sabotage,

ordentlig Fart i Invasionen,

bare ikke her,

bare ikke her.

 

Saa var han død,

smidt i Grøften,

tavs.

Saa tænkte de paa

at slukke hans Ord,

men til den Ild

var der ikke Vand nok i Verden.

 

Dannebrog er ikke en Dug

til Tivoli og Vaffelboder,

til uærlige Talerstole,

til at klæde enhver Borgermester.

De dødes  Blod har farvet Dugen,

saa stejlt og hvidt som Korset

var deres Tro.