Rovdyrelskerne redder alle burdyr?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.12.14

Rovdyrelskerne er på sporet igjen. Nå har de i følge media sneket seg innpå en intetanende vennlig bonde med skjult kamera og laget seg en ”grusom” video som spres på Brennpunkt i NRK i beste sendetid, og stortingsmennene – byfolk de fleste – skjønner ikke mer enn at de får henge seg på. De synes også å ha en forkjærlighet for bønder? Men her er det i alle fall grunn til å reise mange spørsmål.

 1. Først denne måten å skaffe seg ”bevis” på. I rettstaten Norge er det de som sniker rundt på gardene på denne måten som skal skaffe bevis? Burde disse folkene vært anmeldt?
 2. Er denne ”kunnskapen” representativ og objektiv som grunnlag for politi og lovgivere til å bygge sine vedtak på? Jeg betviler det sterkt.
 3. Hva vil skje om de gjør som de gjorde tidligere – slapp ut masse mink som hadde minimale sjanser til å overleve? Lite dyrevennlig etter min mening.
 4. Har man den minste erkjennelse av at pels faktisk er et lovlig og nyttig klesplagg for en del mennesker som har behov for det? Jo da, det finnes kanskje like gode alternativer nå – men dog er det ei lovlig næring.
 5. Har man tenkt gjennom at om ikke man produserer det i Norge under rimelig godt kontrollerte former - så blir det produsert ute under kanskje langt dårligere forhold? Nå har man i lange tider vernet selen og vært arg på selskinn – mens selen boltrer seg i fiskeressursene og menneskematen. Så og ser man ikke sammenhenger?
 6. Hva skal man gjøre med alt slakteavfallet man nå forer pelsdyra med? Var det en tanke at man satte seg ned og tenkte saken igjennom i sammenheng før man ga seg over til - noe mange opplever nærmest som en religiøs happening.
 7. Enda merkeligere blir denne grenseløse – for ikke å si lovløse omsorg disse naturvernere har og som kjemper innbitt for at rovdyrene skal leve i hopetall men bite, skade og rive i hjel massevis av beitedyr på beitene. Dyr som vi er helt avhengig av for å fø oss – om vi ikke skal skaffe oss det fra utlandet som driver så hardt at dyra blir syke i fleng – og vi med dem. Mer langreist mat blir det og, og mer forurensning.
 8. Man undres også på hvorfor bøndene skal tas. Burde man ikke også kikke på alle reptilene rundt i norske hjem, kosefugler i små bur – for ikke å snakke om dyrehagene.
 9. Noen synes endatil så omsorgsfulle at de sender trusler til de som tar til motmele. Ikke akkurat noe vitnesbyrd om høyt etisk debattnivå, spør du meg.
 10. Og endelig stusser en enda mer på disse folkene, som vel stort sett er tilhengere av evolusjonslæra og mener at mennesket er en dyreart. Det naturlig med et slikt syn at de begynte besøksvirksomhet på fosterdrapssykehusene og reddet smerteskrikende barn under avlivingsprosessen i mors liv. De ville samtidig sikre vår felles framtid og fra en demografisk nedgang ingen historie har sett maken til. Men bryr man seg ikke om mennesket som dyreart – blir det fort de andre dyreartene som overtar – spesielt rovdyrene – men ikke de i bur. Jeg er absolutt ikke tilhenger av denne læren – men siden mange av dem antas å være det – burde de vel aksjonere snarest før den demografiske vinter er over oss. Sentralbanksjef Skånland skrev om det i Aftenposten i 2001.
 11. Det synes helt rett det jødene har hevdet i sine visdomskrifter at når menneskevernet synker, stiger dyrevernet! Stygge greier det. Mitt råd er: La myndighetene gjøre det som eventuelt må gjøres etter grundig gjennomtenkning og egen dokumentasjon!