Putin vil gjenreise det russiske folk

 

 

Av Jørgen Høgetveitwww.Kommentar-Avisa.no - 21.07.14

 

Aftenposten nett 13.07.2014 melder fra Russland: ”Forbudet mot å banne på scenen ble innført 1. juli i Russland, og er et av en lang rekke forbud. Ballettdanserne står for en ordløs kunstart, og slipper å tenke så mye på forbudet. - - - Banneforbud rammer russisk kulturliv

Fra 1. juli ble det forbudt å banne blant annet på TV, teater og på konserter i Russland.” Og de fortsetter: ”Eksperter blir bannedomstol. I vinter møtte Vladimir Putin disse danserne da han besøkte London, etter at han hadde strammet inn de homofiles rettigheter. De som skulle være så uheldig å bruke ord som ikke faller i smak, trues med beskjedne bøter opp mot 2 500 rubler, rundt 450 kroner. Men dersom det er en bedrift eller organisasjon som er synderen venter bøter på opp mot 50 000 rubler, rundt 9 000 kroner. Et sentralt spørsmål er hva som skal regnes for banning og obskøn språkbruk. Løsningen er et panel av eksperter som skal avgjøre nøyaktig hva som er banning eller ikke.”

Nå begynner de å snakke om ”sensur” av kultur. Da spør en: Er det kultur å banne og evt misbruke Guds Ord? Selvsagt ikke. Det vitner om et folk som ikke har en språkstyrke til å uttrykke sine meninger på en sivilisert reflektert måte, men tror de gir kraft til ordene sine ved å påkalle onde krefter. De burde lære av de beste advokater som er sterke i sak og mild i form.

Selv om en er antikommunist til fingerspissene, er det interessant å merke seg det Putin nå synes tvunget til å gjøre for å gjenreise Russland fordi han synes å ha forstått noe grunnleggende som store deler av vestens ledere enda ikke skjønner: Skal en nasjon bestå må man ha familier og barn og det krever en kultur som det er en viss bærekraft i og ikke et språk fullt av onde ord som ikke minst provoserer kirken, det kan man ikke forsette med. Det forsimpler folket og dets holdninger. Språket er sentral i utformingen av en god bærekraftig kultur. Det burde man snart forstå også her i Norge.

Nå har de en levealder på menn på godt 40 år så vidt jeg har fanget opp. Fylla er utbredt og fødselstallene så lave at det knapt kan gi nok og god arbeidskraft og god realøkonomi. Videre får de selvsagt ikke nok soldater og soldater med krefter og styrke. Språket er sentralt i kommunikasjonen og oppbygningen av verdier og holdninger.

Ikke minst Olympiaden vitnet om hva som er på gang da de åpnet med mødre som kom trillende inn med barnevogner og etter hvert kom mennene inn som fedre og trillet barnevogner. Vel, det er et forsøk – om enn så svakt – for å gjenreise landet og folket. Men noen fullgod løsningen er det ikke for å skape sunne og sterke familier med store barnetall – noe som har helt andre røtter, nemlig i den jødisk-, kristne kultur som bygde Vesten.