Opprinnelsen

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.01.14

Merk deg navnet A. E. Wilder Smith. Han var tre stjerners general i NATO og fullførte 3 doktorgrader innen bl.a. fysikalsk organisk kjemi og farmakologiske vitenskaper. Han har en stor produksjon av bøker, vitenskapelige arbeider og har forelest ved en rekke læresteder verden over.
Fra det en kan se av hans presentasjoner er han tydelig og legger stoffet frem på en god pedagogisk måte.
Han har jobbet veldig mye med stoff relatert til kreasjonisme vs evolusjonisme og med sin bakgrunn går han inn i stoffet og viser oss sammenhenger i naturen og universet som man ved de fleste læresteder ikke vil undervise i, fordi det rokker med humanismens basis «The Big Bang og det naturlige utvalg».

Det ble sagt om han: “Han gjorde oss ikke bare til bedre vitenskapsmenn, men også til bedre mennesker.» (fritt oversatt)
Her kan du lese om hans bakgrunn:
http://www.wildersmith.org/curriculum.htm

Det ligger mye stoff ute på nettet av A. E. Wilder Smith.
The Great Debate: Evolution or Creation Wilder-Smith er en slik video: http://www.youtube.com/watch?v=RdLrXPnp0zs

For deg som bedre liker norsk kan du kikke på dette gode heftet «Stein og Bein»:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Stein_og_Bein-hefte_pdf-versjon..pdf

Og for den som vil ha litt engelsk igjen kan de kikke på dette nettstedet som er svært godt utbygd og med godt utdannede som står bak publikasjonene: www.answersingenesis.org