Opprett ett Ressurs- og matberedskapsdepartement

 


Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 07.04.14

 


Til Regjering og Storting

Under ser dere:

1. Verdenskart over hvilke land/unioner som eksporterer/importerer korn. (få land har noe å eksportere og ku 10 % av produsert kvanta eksporteres)


Beskrivelse: C:\Users\Lars Arne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\160171403.jpg

 

 

2. Hvilke avlinger i kg/hektar som ulike regioner/land får. (Norsk hveteproduksjon ligger rundt 4000 kg/ha.)
Beskrivelse: C:\Users\Lars Arne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\WheatYield.png

Kilde: www.blackseagrain.net

 

 

3. Verdens kornproduksjon, forbruk og lagerbeholdning. (Har lagerbeholdning til ca 80 dg, men tallet er litt underlig når vi vet at ca 1 milliard  
    mennesker sulter - dvs 1 av 7 mennesker.)

Beskrivelse: C:\Users\Lars Arne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\home-graph_4.jpg

Kilde: www.fao.org

 


Her er en mer omfattende oversikt fra FAO: http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en


Da tenker jeg i min verden - hvorfor har Norge ikke satt i gang med storsatsing på å utvide sine matproduserende arealer.
Vi kan nydyrke 5 mill+ daa, vi kan satse maksimalt på grøfte våre mange dårlig grøfta jorder, vi kan forhåndslagre korn
for 12 mnd, vi kan bygge gode lagre av reservedeler for landbruksredskaper, vi kan lagre desentralisert diesel for 2 sesonger
jordbruksproduksjon og vi kan lagre såvarer for beredskap.

Vi bør opprette et eget Ressurs- og matberedskapsdepartement.

Vi kan til slutt høre på de varsler som nå kommer hver dag om at verden, inkl Norge, går inn i en matvareknapphets situasjon.


Aftenposten advarer!: http://viken.lr.no/nyhetsarkiv/2014/22165

 

Finnland handler!: http://viken.lr.no/nyhetsarkiv/2014/22061